Uchwała Nr XLI/216/10 z dnia 19 stycznia 2010 r.

Uchwała nr XLIII/241/10 z dnia 23 marca 2010 r.

w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Mokrsko środków stanowiących fundusz sołecki w roku budżetowym 2011

Uchwała nr XLIII/240/10 z dnia 23 marca 2010 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w przedmiocie wyrażenia opinii co do
łączenia, podziału i zmian nazw miejscowości na terenie gminy Mokrsko.

Uchwała nr XLIII/242/10 z dnia 23 marca 2010 r.

w sprawie uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Mokrsko na lata 2010-2015.

Uchwała nr XLIII/239/10 z dnia 23 marca 2010 r.

w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Środowiskowym Domu
Samopomocy w Morsku.

Uchwała nr XLIII/237/10 z dnia 23 marca 2010 r.

w sprawie nadania statutu Zespołowi Szkoły i Przedszkola w Krzyworzece

Uchwała nr XLII/233/10 z dnia 18 lutego 2010 r.

w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Słupsko na lata 2010-2015.

Uchwała nr XLII/232/10 z dnia 18 lutego 2010 r.

w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Ożarów na lata 2010-2015.

Uchwała nr XLII/231/10 z dnia 18 lutego 2010 r.

w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Chotów na lata 2010-2015.

Uchwała nr XLII/228/10 z dnia 18 lutego 2010 r.

w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2010 rok

Uchwała budżetowa na 2010 r.

Treść uchwały znajduje się pod tym linkiem

Uchwała nr XLI/219/10 z dnia 19 stycznia 2010 r.

w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXV/181/09 Rady Gminy Mokrsko z dnia 26 sierpnia 2009 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkoły i Przedszkola w Ożarowie.

Uchwała nr XLI/226/10 z dnia 19 stycznia 2010 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Mokrsko.

Uchwała nr XLI/225/10 z dnia 19 stycznia 2010 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Mokrsko.

Uchwała nr XLI/224/10 z dnia 19 stycznia 2010 r.

w sprawie połączenia Publicznego Przedszkola, Publicznej Szkoły Podstawowej i Gimnazjum i utworzenia Zespołu Szkół i Przedszkola w Mokrsku.

Uchwała nr XLI/223/10 z dnia 19 stycznia 2010 r.

w sprawie połączenia Publicznego Przedszkola i Publicznej Szkoły Podstawowej i utworzenia
Zespołu Szkoły i Przedszkola w Krzyworzece.

Uchwała nr XLI/222/10 z dnia 19 stycznia 2010 r.

w sprawie połączenia Publicznego Przedszkola i Publicznej Szkoły Podstawowej i utworzenia Zespołu Szkoły i Przedszkola w Ożarowie.

Uchwała nr XLI/221/10 z dnia 19 stycznia 2010 r.

w sprawie połączenia Publicznego Przedszkola i Publicznej Szkoły Podstawowej i utworzenia Zespołu Szkoły i Przedszkola w Komornikach.

Uchwała nr XLI/220/10 z dnia 19 stycznia 2010 r.

w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXV/182/09 Rady Gminy Mokrsko z dnia 26 sierpnia 2009 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkoły i Przedszkola w Krzyworzece.

Uchwała nr XLI/218/10 z dnia 19 stycznia 2010 r.

w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXV/180/09 Rady Gminy Mokrsko z dnia 26 sierpnia 2009 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkoły i Przedszkola w Komornikach.

Uchwała nr XLI/215/10 z dnia 19 stycznia 2010 r.

w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy oraz Komisji na 2010 rok.