główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr XLI/216/10 z dnia 19 stycznia 2010 r.

artykuł nr 2

Uchwała nr XLIII/241/10 z dnia 23 marca 2010 r.

w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Mokrsko środków stanowiących fundusz sołecki w roku budżetowym 2011

artykuł nr 3

Uchwała nr XLIII/240/10 z dnia 23 marca 2010 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w przedmiocie wyrażenia opinii co do
łączenia, podziału i zmian nazw miejscowości na terenie gminy Mokrsko.

artykuł nr 4

Uchwała nr XLIII/242/10 z dnia 23 marca 2010 r.

w sprawie uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Mokrsko na lata 2010-2015.

artykuł nr 5

Uchwała nr XLIII/239/10 z dnia 23 marca 2010 r.

w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Środowiskowym Domu
Samopomocy w Morsku.