główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała nr XXXVI/189/09 z dnia 11 września 2009r.

W sprawie zatwierdzenia projektu „SZKOŁA Z PERSPEKTYWĄ - Wysoka jakość oświaty w gminie Mokrsko” w ramach Poddziałania 9.1.2 Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

Załączniki:
Treść uchwały 66 KB
artykuł nr 2

Uchwała Nr XXXV/185/09 z dnia 26 sierpnia 2009r.

w sprawie: zaliczenia drogi na terenie gminy Mokrsko do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia
przebiegu istniejących dróg gminnych na terenie Gminy Mokrsko

artykuł nr 3

Uchwała Nr XXXV/182/09 z dnia 26 sierpnia 2009r.

w sprawie utworzenia Zespołu Szkoły i Przedszkola w Krzyworzece
artykuł nr 4

Uchwała Nr XXXV/181/09 z dnia 26 sierpnia 2009r.

 

 w sprawie utworzenia Zespołu Szkoły i Przedszkola w Ożarowie
artykuł nr 5

Uchwała Nr XXXV/180/09 z dnia 26 sierpnia 2009r.

w sprawie utworzenia Zespołu Szkoły i Przedszkola w Komornikach
Załączniki:
Uchwała Nr XXXV/180/09 72 KB