główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr XXXI/162/09

z dnia 30 marca 2009 r. w sprawie zmiany Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Mokrsku
Załączniki:
Uchwała Nr XXXI/162/09 49 KB
artykuł nr 2

Uchwała Nr XXX/149/09

z dnia 2 marca 2009 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół, przedszkoli i placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Mokrsko
Załączniki:
Uchwała Nr XXX/149/09 90 KB
artykuł nr 3

Uchwała Nr XXIX/147/09

z dnia 29 stycznia 2009 roku w sprawie: uchwalenia planu pracy Rady Gminy oraz Komisji na 2009 rok

Załączniki:
Uchwała Nr XXIX/147/09 21 KB
artykuł nr 4

Uchwała Nr XXIX/146/09

w sprawie: uchwalenia "Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy Mokrsko"
 Treść Uchwały