główna zawartość
artykuł nr 1

Zarządzenie Nr 74

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2008 rok
 Treść Zarządzenia
artykuł nr 2

Zarządzenie Nr 28/2008

w sprawie: nabycia nieruchomości
 Treść Zarządzenia
artykuł nr 3

Zarządzenie Nr 26/2008

w sprawie: nabycia w formie darowizny nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Motyl Żelazna, gmina Mokrsko, oznaczonej Nr ewidencyjnym 816 o pow. 0,0300 ha

artykuł nr 4

Zarządzenie Nr 25/2008

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2008 rok

artykuł nr 5

Zarządzenie Nr 23/2008

w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola w Komornikach