główna zawartość
artykuł nr 21

Uchwała w sprawie: przyjęcia Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Mokrsko.

Uchwała Nr XVI/74/08 Rady Gminy Mokrsko z dnia 8 lutego 2008 roku w sprawie: przyjęcia Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Mokrsko.

artykuł nr 22

Uchwała w sprawie: przyjęcia sprawozdania z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Mokrsko za okres 2005-2006 oraz raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Mokrsko za okres 2005-2006.

Uchwała Nr XVI/73/08 Rady Gminy Mokrsko z dnia 8 lutego 2008 roku w sprawie: przyjęcia sprawozdania z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Mokrsko za okres 2005-2006 oraz raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Mokrsko za okres 2005-2006.

Załączniki:
Treść uchwały 25 KB
artykuł nr 23

Uchwała w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2008 rok.

Uchwała Nr XVI/72/08 Rady Gminy Mokrsko z dnia 8 lutego 2008 roku w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2008 rok.
Załączniki:
Treść uchwały 51 KB
artykuł nr 24

Uchwała w sprawie: zmian do uchwały budżetowej Nr XV/67/07 Rady Gminy Mokrsko z dnia 28 grudnia 2007 roku.

Uchwała Nr XVI/71/08 Rady Gminy Mokrsko z dnia 8 lutego 2008 roku w sprawie: zmian do uchwały budżetowej Nr XV/67/07 Rady Gminy Mokrsko z dnia 28 grudnia 2007 roku.
Załączniki:
Treść uchwały 26 KB
artykuł nr 25

Uchwała w sprawie: zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu oraz informacji z wykonania planu finansowego instytucji kultury za pierwsze półrocze.

Uchwała Nr XVI/70/08 Rady Gminy Mokrsko z dnia 8 lutego 2008 roku w sprawie: zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu oraz informacji z wykonania planu finansowego instytucji kultury za pierwsze półrocze.
Załączniki:
Treść uchwały 29 KB