Uchwała w sprawie: wyrażenie zgody na wydzierżawienie na okres 5 lat w trybie bezprzetargowym, gruntu działki oznaczonej ewidencyjnie Nr 870/2 położonej w Krzyworzece.

UCHWAŁA Nr XVII/94/08 Rady Gminy Mokrsko z dnia 7 marca 2008 roku w sprawie: wyrażenie zgody na wydzierżawienie na okres 5 lat w trybie bezprzetargowym, gruntu działki oznaczonej ewidencyjnie Nr 870/2 położonej w Krzyworzece.

Załączniki
Treść Uchwały   21.354 KB

Uchwała w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą.

UCHWAŁA Nr XVII/93/08 Rady Gminy Mokrsko z dnia 7 marca 2008 roku w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą.

Załączniki
Treść Uchwały   21.105 KB

Uchwała w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.

UCHWAŁA Nr XVII/92/08 Rady Gminy Mokrsko z dnia 7 marca 2008 roku w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.

Załączniki
Treść Uchwały   24.837 KB

Uchwała w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.

UCHWAŁA Nr XVII/91/08 Rady Gminy Mokrsko z dnia 7 marca 2008 roku w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.

Załączniki
Treść Uchwały   24.795 KB

Uchwała w sprawie: zasad gospodarowania nieruchomościami.

UCHWAŁA Nr XVII/90/08 Rady Gminy Mokrsko z dnia 7 marca 2008 roku w sprawie: zasad gospodarowania nieruchomościami.

Załączniki
Treść Uchwały   41.546 KB

Uchwała w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2008 rok.

UCHWAŁA Nr XVII/89/08 Rady Gminy Mokrsko z dnia 7 marca 2008 roku w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2008 rok.

Załączniki
Treść Uchwały   211.943 KB

Uchwała w sprawie: zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mokrsku.

UCHWAŁA Nr XVII/88/08 Rady Gminy Mokrsko z dnia 7 marca 2008 roku w sprawie: zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mokrsku.

Załączniki
Treść Uchwały   28.241 KB

Uchwała w sprawie: uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Mokrsko na lata 2008-2015.

UCHWAŁA Nr XVII/87/08 Rady Gminy Mokrsko z dnia 7 marca 2008 roku w sprawie: uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Mokrsko na lata 2008-2015.

Załączniki
Treść Uchwały   16.109 KB

Uchwała w sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Mokrsko na lata 2008-2015.

UCHWAŁA Nr XVII/86/08 Rady Gminy Mokrsko z dnia 7 marca 2008 roku w sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Mokrsko na lata 2008-2015.

Załączniki
Treść Uchwały   18.939 KB

Uchwała w sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Krzyworzeka na lata 2008-2015.

UCHWAŁA Nr XVII/85/08 Rady Gminy Mokrsko z dnia 7 marca 2008 roku w sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Krzyworzeka na lata 2008-2015.

Załączniki
Treść Uchwały   18.552 KB

Uchwała w sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Słupsko na lata 2008-2015.

UCHWAŁA Nr XVII/84/08 Rady Gminy Mokrsko z dnia 7 marca 2008 roku w sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Słupsko na lata 2008-2015.

Załączniki
Treść Uchwały   17.537 KB

Uchwała w sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Chotów na lata 2008-2015.

UCHWAŁA Nr XVII/83/08 Rady Gminy Mokrsko z dnia 7 marca 2008 roku w sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Chotów na lata 2008-2015.

Załączniki
Treść Uchwały   17.329 KB

Uchwała w sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Ożarów na lata 2008-2015.

UCHWAŁA Nr XVII/82/08 Rady Gminy Mokrsko z dnia 7 marca 2008 roku w sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Ożarów na lata 2008-2015.

Załączniki
Treść Uchwały   18.489 KB

Uchwała w sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości dla Sołectwa Komorniki na lata 2008-2015.

UCHWAŁA Nr XVII/81/08 Rady Gminy Mokrsko z dnia 7 marca 2008 roku w sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości dla Sołectwa Komorniki na lata 2008-2015.

Załączniki
Treść uchwały   17.409 KB

Uchwała w sprawie: regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół, przedszkoli i placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Mokrsko.

UCHWAŁA Nr XVII/80/08 Rady Gminy Mokrsko z dnia 7 marca 2008 roku w sprawie: regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół, przedszkoli i placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Mokrsko.

Załączniki
Treść uchwały   309.351 KB

Uchwała w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

Uchwała Nr XVI/79/08 Rady Gminy Mokrsko z dnia 8 lutego 2008 roku w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.
Załączniki
Treść uchwały   26.567 KB

Uchwała w sprawie: uchwalenia planu pracy Rady Gminy oraz Komisji na 2008 rok.

Uchwała Nr XVI/78/08 Rady Gminy Mokrsko z dnia 8 lutego 2008 roku w sprawie: uchwalenia planu pracy Rady Gminy oraz Komisji na 2008 rok.
Załączniki
Treść uchwały   20.154 KB

Uchwała w sprawie: ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu dla ustalenia miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników zatrudnionych w placówkach oświatowych.

Uchwała Nr XVI/77/08 Rady Gminy Mokrsko z dnia 8 lutego 2008 roku w sprawie: ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu dla ustalenia miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników zatrudnionych w placówkach oświatowych.

Załączniki
Treść uchwały   61.023 KB

Uchwała w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2008.

Uchwała Nr XVI/76/08 Rady Gminy Mokrsko z dnia 8 lutego 2008 roku w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2008.

Załączniki
Treść uchwały   17.084 KB

Uchwała w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2008 rok.

Uchwała Nr XVI/75/08 Rady Gminy Mokrsko z dnia 8 lutego 2008 roku w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2008 rok.

Załączniki
Treść uchwały   24.840 KB

Uchwała w sprawie: przyjęcia Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Mokrsko.

Uchwała Nr XVI/74/08 Rady Gminy Mokrsko z dnia 8 lutego 2008 roku w sprawie: przyjęcia Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Mokrsko.

Uchwała w sprawie: przyjęcia sprawozdania z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Mokrsko za okres 2005-2006 oraz raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Mokrsko za okres 2005-2006.

Uchwała Nr XVI/73/08 Rady Gminy Mokrsko z dnia 8 lutego 2008 roku w sprawie: przyjęcia sprawozdania z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Mokrsko za okres 2005-2006 oraz raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Mokrsko za okres 2005-2006.

Załączniki
Treść uchwały   24.504 KB

Uchwała w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2008 rok.

Uchwała Nr XVI/72/08 Rady Gminy Mokrsko z dnia 8 lutego 2008 roku w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2008 rok.
Załączniki
Treść uchwały   50.912 KB

Uchwała w sprawie: zmian do uchwały budżetowej Nr XV/67/07 Rady Gminy Mokrsko z dnia 28 grudnia 2007 roku.

Uchwała Nr XVI/71/08 Rady Gminy Mokrsko z dnia 8 lutego 2008 roku w sprawie: zmian do uchwały budżetowej Nr XV/67/07 Rady Gminy Mokrsko z dnia 28 grudnia 2007 roku.
Załączniki
Treść uchwały   25.591 KB

Uchwała w sprawie: zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu oraz informacji z wykonania planu finansowego instytucji kultury za pierwsze półrocze.

Uchwała Nr XVI/70/08 Rady Gminy Mokrsko z dnia 8 lutego 2008 roku w sprawie: zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu oraz informacji z wykonania planu finansowego instytucji kultury za pierwsze półrocze.
Załączniki
Treść uchwały   28.608 KB

Uchwała w sprawie: ustalenia odpłatności za przygotowanie posiłków dla dzieci w przedszkolach na terenie gminy Mokrsko

Uchwała Nr XVI/69/08 Rady Gminy Mokrsko z dnia 8 lutego 2008 roku w sprawie: ustalenia odpłatności za przygotowanie posiłków dla dzieci w przedszkolach na terenie gminy Mokrsko.
Załączniki
Treść uchwały   30.430 KB