główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała w sprawie: wyrażenie zgody na wydzierżawienie na okres 5 lat w trybie bezprzetargowym, gruntu działki oznaczonej ewidencyjnie Nr 870/2 położonej w Krzyworzece.

UCHWAŁA Nr XVII/94/08 Rady Gminy Mokrsko z dnia 7 marca 2008 roku w sprawie: wyrażenie zgody na wydzierżawienie na okres 5 lat w trybie bezprzetargowym, gruntu działki oznaczonej ewidencyjnie Nr 870/2 położonej w Krzyworzece.

Załączniki:
Treść Uchwały 21 KB
artykuł nr 2

Uchwała w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą.

UCHWAŁA Nr XVII/93/08 Rady Gminy Mokrsko z dnia 7 marca 2008 roku w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą.

Załączniki:
Treść Uchwały 21 KB
artykuł nr 3

Uchwała w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.

UCHWAŁA Nr XVII/92/08 Rady Gminy Mokrsko z dnia 7 marca 2008 roku w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.

Załączniki:
Treść Uchwały 25 KB
artykuł nr 4

Uchwała w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.

UCHWAŁA Nr XVII/91/08 Rady Gminy Mokrsko z dnia 7 marca 2008 roku w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.

Załączniki:
Treść Uchwały 25 KB
artykuł nr 5

Uchwała w sprawie: zasad gospodarowania nieruchomościami.

UCHWAŁA Nr XVII/90/08 Rady Gminy Mokrsko z dnia 7 marca 2008 roku w sprawie: zasad gospodarowania nieruchomościami.

Załączniki:
Treść Uchwały 42 KB