główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2008 rok.

UCHWAŁA Nr XX/112/08 Rady Gminy Mokrsko z dnia 6 czerwca 2008 roku w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2008 rok.

Załączniki:
Treść Uchwały 141 KB
artykuł nr 2

Uchwała w sprawie: zmiany uchwały Rady Gminy Nr IV/13/07 z dnia 30 stycznia 2007 r. w sprawie ustalenia zasad wypłaty diet dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych oraz zwrotu kosztów podróży służbowych.

UCHWAŁA Nr XX/111/08 Rady Gminy Mokrsko z dnia 6 czerwca 2008 roku w sprawie: zmiany uchwały Rady Gminy Nr IV/13/07 z dnia 30 stycznia 2007 r. w sprawie ustalenia zasad wypłaty diet dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych oraz zwrotu kosztów podróży służbowych.

Załączniki:
Treść Uchwały 40 KB
artykuł nr 3

Uchwała w sprawie: ustalenia zasad oraz wysokości diet radnych i świadczenia dla Przewodniczącego Rady oraz stawek za 1 km przebiegu pojazdu samochodowego nie będącego własnością gminy użytego do celów służbowych przez radnego.

UCHWAŁA Nr XX/110/08 Rady Gminy Mokrsko z dnia 6 czerwca 2008 roku w sprawie: ustalenia zasad oraz wysokości diet radnych i świadczenia dla Przewodniczącego Rady oraz stawek za 1 km przebiegu pojazdu samochodowego nie będącego własnością gminy użytego do celów służbowych przez radnego.

Załączniki:
Treść Uchwały 86 KB
artykuł nr 4

Uchwała w sprawie: ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia Wójta.

UCHWAŁA Nr XX/109/08 Rady Gminy Mokrsko z dnia 6 czerwca 2008 roku w sprawie: ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia Wójta.
Załączniki:
Treść Uchwały 43 KB
artykuł nr 5

Uchwała w sprawie: wyrażenia opinii dotyczącej ograniczenia działalności SP ZOZ w Wieluniu.

UCHWAŁA Nr XX/108/08 Rady Gminy Mokrsko z dnia 6 czerwca 2008 roku w sprawie: wyrażenia opinii dotyczącej ograniczenia działalności SP ZOZ w Wieluniu.
Załączniki:
Treść Uchwały 35 KB