Uchwała w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2008 rok.

UCHWAŁA Nr XX/112/08 Rady Gminy Mokrsko z dnia 6 czerwca 2008 roku w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2008 rok.

Załączniki
Treść Uchwały   141.072 KB

Uchwała w sprawie: zmiany uchwały Rady Gminy Nr IV/13/07 z dnia 30 stycznia 2007 r. w sprawie ustalenia zasad wypłaty diet dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych oraz zwrotu kosztów podróży służbowych.

UCHWAŁA Nr XX/111/08 Rady Gminy Mokrsko z dnia 6 czerwca 2008 roku w sprawie: zmiany uchwały Rady Gminy Nr IV/13/07 z dnia 30 stycznia 2007 r. w sprawie ustalenia zasad wypłaty diet dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych oraz zwrotu kosztów podróży służbowych.

Załączniki
Treść Uchwały   39.804 KB

Uchwała w sprawie: ustalenia zasad oraz wysokości diet radnych i świadczenia dla Przewodniczącego Rady oraz stawek za 1 km przebiegu pojazdu samochodowego nie będącego własnością gminy użytego do celów służbowych przez radnego.

UCHWAŁA Nr XX/110/08 Rady Gminy Mokrsko z dnia 6 czerwca 2008 roku w sprawie: ustalenia zasad oraz wysokości diet radnych i świadczenia dla Przewodniczącego Rady oraz stawek za 1 km przebiegu pojazdu samochodowego nie będącego własnością gminy użytego do celów służbowych przez radnego.

Załączniki
Treść Uchwały   86.409 KB

Uchwała w sprawie: ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia Wójta.

UCHWAŁA Nr XX/109/08 Rady Gminy Mokrsko z dnia 6 czerwca 2008 roku w sprawie: ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia Wójta.
Załączniki
Treść Uchwały   42.950 KB

Uchwała w sprawie: wyrażenia opinii dotyczącej ograniczenia działalności SP ZOZ w Wieluniu.

UCHWAŁA Nr XX/108/08 Rady Gminy Mokrsko z dnia 6 czerwca 2008 roku w sprawie: wyrażenia opinii dotyczącej ograniczenia działalności SP ZOZ w Wieluniu.
Załączniki
Treść Uchwały   35.182 KB

Uchwała w sprawie: przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji KWP w Łodzi.

UCHWAŁA Nr XX/107/08 Rady Gminy Mokrsko z dnia 6 czerwca 2008 roku w sprawie: przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji KWP w Łodzi.
Załączniki
Treść Uchwały   37.714 KB

Uchwała w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Wieluńskiego.

UCHWAŁA Nr XX/106/08 Rady Gminy Mokrsko z dnia 6 czerwca 2008 roku w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Wieluńskiego.
Załączniki
Treść Uchwały   44.522 KB

Uchwała w sprawie: zaciągnięcia kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy Mokrsko na zadania określone w uchwale budżetowej na 2008 r.

UCHWALA Nr XX/105/08 Rady Gminy Mokrsko z dnia 6 czerwca 2008 roku w sprawie: zaciągnięcia kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy Mokrsko na zadania określone w uchwale budżetowej na 2008 r.
Załączniki
Treść Uchwały   46.796 KB

Uchwała w sprawie: uzgodnienia projektu Rozporządzenia Wojewody Łódzkiego w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu "Dolina rzeki Prosny".

UCHWAŁA Nr XX/104/08 Rady Gminy Mokrsko z dnia 6 czerwca 2008 roku w sprawie: uzgodnienia projektu Rozporządzenia Wojewody Łódzkiego w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu "Dolina rzeki Prosny".
Załączniki
Treść Uchwały   296.443 KB

Uchwała w sprawie: regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół, przedszkoli i placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Mokrsko.

UCHWAŁA Nr XIX/103/08 Rady Gminy Mokrsko z dnia 25 kwietnia 2008 roku w sprawie: regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół, przedszkoli i placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Mokrsko.

Załączniki
Treść Uchwały   50.262 KB

Uchwała w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2008 rok.

UCHWAŁA Nr XIX/102/08 Rady Gminy Mokrsko z dnia 25 kwietnia 2008 roku w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2008 rok.

Załączniki
Treść Uchwały   203.551 KB

Uchwała w sprawie: udzielenia pomocy finansowej i rzeczowej dla Powiatu Wieluńskiego.

UCHWAŁA Nr XIX/101/08 Rady Gminy Mokrsko z dnia 25 kwietnia 2008 roku w sprawie: udzielenia pomocy finansowej i rzeczowej dla Powiatu Wieluńskiego.
Załączniki
Treść Uchwały   48.506 KB

Uchwała w sprawie: uchylenia uchwały Nr XVII/94/08 Rady Gminy Mokrsko z dnia 7 marca 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 5 lat w trybie bezprzetargowym, gruntu działki oznaczonej ewidencyjnie Nr 870/2, położonej w Krzyworzece.

UCHWAŁA Nr XIX/100/08 Rady Gminy Mokrsko z dnia 25 kwietnia 2008 roku w sprawie: uchylenia uchwały Nr XVII/94/08 Rady Gminy Mokrsko z dnia 7 marca 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 5 lat w trybie bezprzetargowym, gruntu działki oznaczonej ewidencyjnie Nr 870/2, położonej w Krzyworzece.

Załączniki
Treść Uchwały   43.609 KB

Uchwała w sprawie: uchylenia uchwały Nr XVII/80/08 z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół, przedszkoli i placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Mokrsko.

UCHWAŁA Nr XIX/99/08 Rady Gminy Mokrsko z dnia 25 kwietnia 2008 roku w sprawie: uchylenia uchwały Nr XVII/80/08 z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół, przedszkoli i placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Mokrsko.

Załączniki
Treść Uchwały   40.895 KB

Uchwała w sprawie: zatwierdzenia taryf ceny i stawki opłat za wodę na terenie gminy Mokrsko oraz wywóz i unieszkodliwianie ścieków bytowych z terenu gminy Mokrsko.

UCHWAŁA Nr XIX/98/08 Rady Gminy Mokrsko z dnia 25 kwietnia 2008 roku w sprawie: zatwierdzenia taryf ceny i stawki opłat za wodę na terenie gminy Mokrsko oraz wywóz i unieszkodliwianie ścieków bytowych z terenu gminy Mokrsko.

Załączniki
Treść Uchwały   52.834 KB

Uchwała w sprawie: ustalenia minimalnej stawki czynszu najmu za lokale użytkowe.

UCHWAŁA Nr XIX/97/08 Rady Gminy Mokrsko z dnia 25 kwietnia 2008 roku w sprawie: ustalenia minimalnej stawki czynszu najmu za lokale użytkowe.
Załączniki
Treść Uchwały   46.598 KB

Uchwała w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2007 rok oraz udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy.

UCHWAŁA Nr XIX/96/08 Rady Gminy Mokrsko z dnia 25 kwietnia 2008 roku w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2007 rok oraz udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy.

Załączniki
Treść Uchwały   39.891 KB

Uchwała w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie gruntu

UCHWAŁA Nr XVIII/95/08 Rady Gminy Mokrsko z dnia 9 kwietnia 2008 roku w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie gruntu.

Załączniki
Treść Uchwały   40.275 KB