główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała w sprawie: zaciągnięcia kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy Mokrsko na zadania określone w uchwale budżetowej na 2008 rok.

UCHWAŁA Nr XXIV/127/08 Rady Gminy Mokrsko z dnia 15 września 2008 rokuw sprawie: zaciągnięcia kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy Mokrsko na zadania określone w uchwale budżetowej na 2008 rok.
Załączniki:
Treść Uchwały 46 KB
artykuł nr 2

Uchwała w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2008 rok.

UCHWAŁA Nr XXIV/126/08 Rady Gminy Mokrsko z dnia 15 września 2008 roku w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2008 rok.
Załączniki:
Treść Uchwały 145 KB
artykuł nr 3

Uchwała w sprawie: zmian do uchwały Nr XXIII/119/08 Rady Gminy Mokrsko z dnia 14 sierpnia 2008 roku.

UCHWAŁA Nr XXIV/125/08 Rady Gminy Mokrsko z dnia 15 września 2008 roku w sprawie: zmian do uchwały Nr XXIII/119/08 Rady Gminy Mokrsko z dnia 14 sierpnia 2008 roku.
Załączniki:
Treść Uchwały 77 KB
artykuł nr 4

Uchwała w sprawie: odwołania sekretarza gminy.

UCHWAŁA Nr XXIII/124/08 Rady Gminy Mokrsko z dnia 14 sierpnia 2008 roku w sprawie: odwołania sekretarza gminy.
Załączniki:
Treść Uchwały 44 KB
artykuł nr 5

Uchwała w sprawie: wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Mokrsko, w charakterze członka wspierającego, do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Ziemia Wieluńska" z siedzibą w m. Ruda k/Wielunia.

UCHWAŁA Nr XXIII/123/08 Rady Gminy Mokrsko z dnia 14 sierpnia 2008 roku w sprawie: wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Mokrsko, w charakterze członka wspierającego, do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Ziemia Wieluńska" z siedzibą w m. Ruda k/Wielunia.
Załączniki:
Treść Uchwały 41 KB