Uchwała w sprawie: zaciągnięcia kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy Mokrsko na zadania określone w uchwale budżetowej na 2008 rok.

UCHWAŁA Nr XXIV/127/08 Rady Gminy Mokrsko z dnia 15 września 2008 rokuw sprawie: zaciągnięcia kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy Mokrsko na zadania określone w uchwale budżetowej na 2008 rok.
Załączniki
Treść Uchwały   45.896 KB

Uchwała w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2008 rok.

UCHWAŁA Nr XXIV/126/08 Rady Gminy Mokrsko z dnia 15 września 2008 roku w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2008 rok.
Załączniki
Treść Uchwały   144.596 KB

Uchwała w sprawie: zmian do uchwały Nr XXIII/119/08 Rady Gminy Mokrsko z dnia 14 sierpnia 2008 roku.

UCHWAŁA Nr XXIV/125/08 Rady Gminy Mokrsko z dnia 15 września 2008 roku w sprawie: zmian do uchwały Nr XXIII/119/08 Rady Gminy Mokrsko z dnia 14 sierpnia 2008 roku.
Załączniki
Treść Uchwały   77.481 KB

Uchwała w sprawie: odwołania sekretarza gminy.

UCHWAŁA Nr XXIII/124/08 Rady Gminy Mokrsko z dnia 14 sierpnia 2008 roku w sprawie: odwołania sekretarza gminy.
Załączniki
Treść Uchwały   44.211 KB

Uchwała w sprawie: wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Mokrsko, w charakterze członka wspierającego, do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Ziemia Wieluńska" z siedzibą w m. Ruda k/Wielunia.

UCHWAŁA Nr XXIII/123/08 Rady Gminy Mokrsko z dnia 14 sierpnia 2008 roku w sprawie: wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Mokrsko, w charakterze członka wspierającego, do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Ziemia Wieluńska" z siedzibą w m. Ruda k/Wielunia.
Załączniki
Treść Uchwały   40.706 KB

Uchwała w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania gminy Mokrsko.

UCHWAŁA Nr XXIII/122/08 Rady Gminy Mokrsko z dnia 14 sierpnia 2008 roku w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania gminy Mokrsko.
Załączniki
Treść Uchwały   46.182 KB

Uchwała w sprawie: przystąpienia do sporządzania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mokrsko.

UCHWAŁA Nr XXIII/121/08 Rady Gminy Mokrsko z dnia 14 sierpnia 2008 roku w sprawie: przystąpienia do sporządzania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mokrsko.
Załączniki
Treść Uchwały   46.130 KB

Uchwała w sprawie: określenia wysokości środków zaplanowanych w budżecie gminy na realizację programów operacyjnych w latach 2009-2011.

UCHWAŁA Nr XXIII/120/08 Rady Gminy Mokrsko z dnia 14 sierpnia 2008 roku w sprawie: określenia wysokości środków zaplanowanych w budżecie gminy na realizację programów operacyjnych w latach 2009-2011.
Załączniki
Treść Uchwały   214.121 KB

Uchwała w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2008 rok.

UCHWAŁA Nr XXIII/119/08 Rady Gminy Mokrsko z dnia 14 sierpnia 2008 roku w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2008 rok.
Załączniki
Treść Uchwały   194.386 KB

Uchwała w sprawie: zmiany załącznika Nr 2 - Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-2010 do Uchwały Rady Gminy Nr XXI/114/08 z dnia 8 lipca 2008 roku.

UCHWAŁA Nr XXII/118/08 Rady Gminy Mokrsko z dnia 9 sierpnia 2008 roku w sprawie: zmiany załącznika Nr 2 - Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-2010 do Uchwały Rady Gminy Nr XXI/114/08 z dnia 8 lipca 2008 roku.
Załączniki
Treść Uchwały   67.841 KB

Uchwała w sprawie: zmian Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Mokrsko na lata 2008-2015.

UCHWAŁA Nr XXII/117/08 Rady Gminy Mokrsko z dnia 9 sierpnie 2008 roku w sprawie: zmian Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Mokrsko na lata 2008-2015.
Załączniki
Treść Uchwały   35.728 KB

Uchwała w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2008 rok.

UCHWAŁA Nr XXI/116/08 Rady Gminy Mokrsko z dnia 8 lipca 2008 roku w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2008 rok.

Załączniki
Treść Uchwały   109.594 KB

Uchwała w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

UCHWAŁA Nr XXI/115/08 Rady Gminy Mokrsko z dnia 8 lipca 2008 roku w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Załączniki
Treść Uchwały   50.920 KB

Uchwała w sprawie: zmian w uchwale Nr XX/112/08 z dnia 6 czerwca 2008 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok.

UCHWAŁA Nr XXI/114/08 Rady Gminy Mokrsko z dnia 8 lipca 2008 roku w sprawie: zmian w uchwale Nr XX/112/08 z dnia 6 czerwca 2008 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok.

Załączniki
Treść Uchwały   121.591 KB

Uchwała w sprawie: zatwierdzenia projektu "Zmieniamy się" - Aktywna integracja w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mokrsku w ramach Poddziałania 7.1.1. w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

UCHWAŁA Nr XXI/113/08 Rady Gminy Mokrsko z dnia 8 lipca 2008 roku w sprawie: zatwierdzenia projektu "Zmieniamy się" - Aktywna integracja w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mokrsku w ramach Poddziałania 7.1.1. w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

Załączniki
Treść Uchwały   48.111 KB