Uchwała w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2008 rok.

UCHWAŁA Nr XXVIII/145/08 Rady Gminy Mokrsko z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2008 rok.

Załączniki
Treść Uchwały   81.808 KB

Uchwała w sprawie: zmian Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Mokrsko na lata 2008-2015.

UCHWAŁA Nr XXVII/144/08 Rady Gminy Mokrsko z dnia 12 grudnia 2008 roku w sprawie: zmian Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Mokrsko na lata 2008-2015.

Załączniki
Treść Uchwały   38.322 KB

Uchwała w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2008 rok.

UCHWAŁA Nr XXVII/143/08 Rady Gminy Mokrsko z dnia 12 grudnia 2008 roku w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2008 rok.

Załączniki
Treść Uchwały   121.195 KB

Uchwała w sprawie: wyrażenia zgody na posługiwanie się wizerunkiem herbu Gminy Mokrsko przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Ziemia Wieluńska".

UCHWAŁA Nr XXVII/142/08 Rady Gminy Mokrsko z dnia 11 grudnia 2008 roku w sprawie: wyrażenia zgody na posługiwanie się wizerunkiem herbu Gminy Mokrsko przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Ziemia Wieluńska".

Załączniki
Treść Uchwały   25.216 KB

Uchwała w sprawie: zatwierdzenia projektu "WIEJSKI LIDER SZANSĄ NA AKTYWIZACJĘ GMINY MOKRSKO" w ramach Działania 9.5 Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

UCHWAŁA Nr XXVII/141/08 Rady Gminy Mokrsko z dnia 11 grudnia 2008 roku w sprawie: zatwierdzenia projektu "WIEJSKI LIDER SZANSĄ NA AKTYWIZACJĘ GMINY MOKRSKO" w ramach Działania 9.5 Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

Załączniki
Treść Uchwały   24.652 KB

Uchwała w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2008 rok.

UCHWAŁA Nr XXVI/140/08 Rady Gminy Mokrsko z dnia 12 listopada 2008 roku w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2008 rok.

Załączniki
Treść Uchwały   262.028 KB

Uchwała w sprawie: wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Mokrsko, w charakterze członka zwyczajnego, do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "ZIEMIA WIELUŃSKA" z siedzibą w Rudzie k/Wielunia.

UCHWAŁA Nr XXVI/139/08 Rady Gminy Mokrsko z dnia 12 listopada 2008 roku w sprawie: wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Mokrsko, w charakterze członka zwyczajnego, do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "ZIEMIA WIELUŃSKA" z siedzibą w Rudzie k/Wielunia.

Załączniki
Treść Uchwały   47.067 KB

Uchwała w sprawie: zmian Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Mokrsko na lata 2008-2015.

UCHWAŁA Nr XXVI/138/08 Rady Gminy Mokrsko z dnia 12 listopada 2008 roku w sprawie: zmian Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Mokrsko na lata 2008-2015.

Załączniki
Treść Uchwały   56.710 KB

Uchwała w sprawie: ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych gminy Mokrsko, za uczestnictwo w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych.

UCHWAŁA Nr XXVI/137/08 Rady Gminy Mokrsko z dnia 12 listopada 2008 roku w sprawie: ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych gminy Mokrsko, za uczestnictwo w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych.

Załączniki
Treść Uchwały   47.104 KB

Uchwała w sprawie: obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna dla celów wymiaru podatku leśnego w roku 2009.

Uchwała Nr XXVI/136/08 Rady Gminy Mokrsko z dnia 12 listopada 2008 w sprawie: obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna dla celów wymiaru podatku leśnego w roku 2009.

Załączniki
Treść Uchwały   46.095 KB

Uchwała w sprawie: obniżenia ceny skupu żyta do celów podatku rolnego w roku 2009.

UCHWAŁA Nr XXVI/135/08 Rady Gminy Mokrsko z dnia 12 listopada 2008 roku w sprawie: obniżenia ceny skupu żyta do celów podatku rolnego w roku 2009.

Załączniki
Treść Uchwały   49.221 KB

Uchwała w sprawie: określenia stawek podatku od środków transportowych.

UCHWAŁA Nr XXVI/134/08 Rady Gminy Mokrsko z dnia 12 listopada 2008 roku w sprawie: określenia stawek podatku od środków transportowych.

Załączniki
Treść Uchwały   54.163 KB

Uchwała w sprawie: zwolnień od podatku od nieruchomości.

UCHWAŁA Nr XXVI/133/08 Rady Gminy Mokrsko z dnia 12 listopada 2008 roku w sprawie: zwolnień od podatku od nieruchomości.

Załączniki
Treść Uchwały   42.611 KB

Uchwała w sprawie: ustalenia stawek podatku od nieruchomości.

UCHWAŁA Nr XXVI/132/08 Rady Gminy Mokrsko z dnia 12 listopada 2008 roku w sprawie: ustalenia stawek podatku od nieruchomości.

Załączniki
Treść Uchwały   77.675 KB

Uchwała w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2008 rok.

UCHWAŁA Nr XXV/131/08 Rady Gminy Mokrsko z dnia 14 października 2008 roku w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2008 rok.

Załączniki
Treść Uchwały   121.815 KB

Uchwała w sprawie: zmiany Uchwały Nr XX/106/08 Rady Gminy Mokrsko z dnia 6 czerwca 2008 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Wieluńskiego.

UCHWAŁA Nr XXV/130/08 Rady Gminy Mokrsko z dnia 14 października 2008 roku w sprawie: zmiany Uchwały Nr XX/106/08 Rady Gminy Mokrsko z dnia 6 czerwca 2008 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Wieluńskiego.

Załączniki
Treść Uchwały   53.091 KB

Uchwała w sprawie: zmiany załącznika Nr 2 - Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-2010 do Uchwały Rady Gminy Nr XXII/118/08 z dnia 9 sierpnia 2008 roku.

UCHWAŁA Nr XXV/129/08 Rady Gminy Mokrsko z dnia 14 października 2008 roku w sprawie: zmiany załącznika Nr 2 - Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-2010 do Uchwały Rady Gminy Nr XXII/118/08 z dnia 9 sierpnia 2008 roku.

Załączniki
Treść Uchwały   67.109 KB

Uchwała w sprawie: zmiany uchwały Rady Gminy Mokrsko Nr XXII/117/08 z dnia 9 sierpnia 2008 r. w sprawie zmian Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Mokrsko na lata 2008-2015.

UCHWAŁA Nr XXV/128/08 Rady Gminy Mokrsko z dnia 14 października 2008 roku w sprawie: zmiany uchwały Rady Gminy Mokrsko Nr XXII/117/08 z dnia 9 sierpnia 2008 r. w sprawie zmian Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Mokrsko na lata 2008-2015.

Załączniki
Treść Uchwały   39.901 KB