główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała w sprawie: uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi dizałalność pożytku publicznego.

Uchwała Nr XV/66/07 Rady Gminy Mokrsko z dnia 28 grudnia 2007 roku.