główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała w sprawie: zmiany uchwały Nr II/3/06 Rady Gminy Mokrsko z dnia 4 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia składów osobowych stałych Komisji Rady Gminy

UCHWAŁA Nr XV/68/07 Rady Gminy Mokrsko z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie: zmiany uchwały Nr II/3/06 Rady Gminy Mokrsko z dnia 4 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia składów osobowych stałych Komisji Rady Gminy.
Załączniki:
Treść uchwały 21 KB
artykuł nr 2

Uchwała w sprawie: uchwalenia budżetu gminy na rok 2008

UCHWAŁA Nr XV/67/07 Rady Gminy Mokrsko z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie: uchwalenia budżetu gminy na rok 2008.
Załączniki:
Treść uchwały 62 KB
Załączniki do uchwały 133 KB
artykuł nr 3

Uchwała w sprawie: uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego

UCHWAŁA Nr XV/66/07 Rady Gminy Mokrsko z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie: uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
Załączniki:
Treść uchwały 162 KB
artykuł nr 4

Uchwała w sprawie: wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy

UCHWAŁA Nr XV/65/07 Rady Gminy Mokrsko z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie: wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy.
Załączniki:
Treść uchwały 81 KB
artykuł nr 5

Uchwała w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2007 rok

UCHWAŁA Nr XV/64/07 Rady Gminy Mokrsko z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2007 rok.
Załączniki:
Treść uchwały 84 KB