Uchwała w sprawie: zmiany uchwały Nr II/3/06 Rady Gminy Mokrsko z dnia 4 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia składów osobowych stałych Komisji Rady Gminy

UCHWAŁA Nr XV/68/07 Rady Gminy Mokrsko z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie: zmiany uchwały Nr II/3/06 Rady Gminy Mokrsko z dnia 4 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia składów osobowych stałych Komisji Rady Gminy.
Załączniki
Treść uchwały   21.388 KB

Uchwała w sprawie: uchwalenia budżetu gminy na rok 2008

UCHWAŁA Nr XV/67/07 Rady Gminy Mokrsko z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie: uchwalenia budżetu gminy na rok 2008.
Załączniki
Treść uchwały   61.738 KB
Załączniki do uchwały   132.622 KB

Uchwała w sprawie: uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego

UCHWAŁA Nr XV/66/07 Rady Gminy Mokrsko z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie: uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
Załączniki
Treść uchwały   161.810 KB

Uchwała w sprawie: wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy

UCHWAŁA Nr XV/65/07 Rady Gminy Mokrsko z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie: wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy.
Załączniki
Treść uchwały   80.799 KB

Uchwała w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2007 rok

UCHWAŁA Nr XV/64/07 Rady Gminy Mokrsko z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2007 rok.
Załączniki
Treść uchwały   84.165 KB

Uchwała w sprawie: wyrażenia zgody na posługiwanie się wizerunkiem herbu Gminy Mokrsko

UCHWAŁA Nr XIV/63/07 Rady Gminy Mokrsko z dnia 14 grudnia 2007 roku w sprawie: wyrażenia zgody na posługiwanie się wizerunkiem herbu Gminy Mokrsko.
Załączniki
Treść uchwały   19.235 KB

Uchwała w sprawie: wyrażenia zgody na posługiwanie się wizerunkiem herbu Gminy Mokrsko

UCHWAŁA Nr XIV/62/07 Rady Gminy Mokrsko z dnia 14 grudnia 2007 roku w sprawie: wyrażenia zgody na posługiwanie się wizerunkiem herbu Gminy Mokrsko.
Załączniki
Treść uchwały   19.087 KB

Uchwała w sprawie: określenia stawek podatku od środków transportowych

UCHWAŁA Nr XIV/61/07 Rady Gminy Mokrsko z dnia 14 grudnia 2007 roku w sprawie: określenia stawek podatku od środków transportowych.
Załączniki
Treść uchwały   61.314 KB

Uchwała w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2007 rok

UCHWAŁA Nr XIV/60/07 Rady Gminy Mokrsko z dnia 14 grudnia 2007 roku w sprawie: zmian w budżecie na 2007 rok.
Załączniki
Treść uchwały   78.106 KB

Uchwała w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2007 rok

UCHWAŁA Nr XIII/59/07 Rady Gminy Mokrsko z dnia 16 listopada 2007 roku w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2007 rok.

Załączniki
Treść uchwały   110.203 KB

Uchwała w sprawie: powiadomienia panią Renatę Nagłą - Skarbnika Gminy Mokrsko o obowiązku przedłożenia Radzie Gminy Mokrsko oświadczenia lustracyjnego oraz skutkach niedopełnienia tego obowiązku

UCHWAŁA Nr XIII/58/07 Rady Gminy Mokrsko z dnia 16 listopada 2007 roku w sprawie: powiadomienia panią Renatę Nagłą - Skarbnika Gminy Mokrsko o obowiązku przedłożenia Radzie Gminy Mokrsko oświadczenia lustracyjnego oraz skutkach niedopełnienia tego obowiązku.

Załączniki
Treść uchwały   38.338 KB

Uchwała w sprawie: powiadomienia pana Wacława Urbaniaka - Sekretarza Gminy Mokrsko o obowiązku przedłożenia Radzie Gminy Mokrsko oświadczenia lustracyjnego oraz skutkach niedopełnienia tego obowiązku

UCHWAŁA Nr XIII/57/07 Rady Gminy Mokrsko z dnia 16 listopada 2007 roku w sprawie: powiadomienia pana Wacława Urbaniaka - Sekretarza Gminy Mokrsko o obowiązku przedłożenia Radzie Gminy Mokrsko oświadczenia lustracyjnego oraz skutkach niedopełnienia tego obowiązku.

Załączniki
Treść uchwały   38.633 KB

Uchwała w sprawie: wyrażenia opinii dotyczącej ograniczenia działalności SP ZOZ w Wieluniu

UCHWAŁA Nr XII/56/07 Rady Gminy Mokrsko z dnia 16 listopada 2007 roku w sprawie: wyrażenia opinii dotyczącej ograniczenia działalności SP ZOZ w Wieluniu.
Załączniki
Treść uchwały   19.504 KB

Uchwała w sprawie: wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego

UCHWAŁA Nr XIII/55/07 Rady Gminy Mokrsko z dnia 16 listopada 2007 roku w sprawie: wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.
Załączniki
Treść uchwały   58.262 KB

Uchwała w sprawie: obniżenia ceny skupu żyta do celów podatku rolnego w roku 2008

UCHWAŁA Nr XIII/54/07 Rady Gminy Mokrsko z dnia 16 listopada 2007 roku w sprawie: obniżenia ceny skupu żyta do celów podatku rolnego w roku 2008.
Załączniki
Treść uchwały   25.012 KB

Uchwała w sprawie: opłaty od posiadania psów

UCHWAŁA Nr XIII/53/07 Rady Gminy Mokrsko z dnia 16 listopada 2007 roku w sprawie: opłaty od posiadania psów.
Załączniki
Treść uchwały   37.169 KB

Uchwała w sprawie: określenia stawek podatku od środków transportowych

UCHWAŁA Nr XIII/52/07 Rady Gminy Mokrsko z dnia 16 listopada 2007 roku w sprawie: określenia stawek podatku od środków transportowych.
Załączniki
Treść uchwały   54.557 KB
Załączniki do uchwały   77.950 KB

Uchwała w sprawie: ustalenia stawek podatku od nieruchomości

UCHWAŁA Nr XIII/51/07 Rady Gminy Mokrsko z dnia 16 listopada 2007 roku w sprawie: ustalenia stawek podatku od nieruchomości.

Załączniki
Treść uchwały   44.745 KB

Uchwała w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy

UCHWAŁA Nr XII/50/07 Rady Gminy Mokrsko z dnia 18 października 2007 roku w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy
Załączniki
Treść uchwały   49.742 KB

Uchwała w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2007 rok

UCHWAŁA Nr XII/49/07 Rady Gminy Mokrsko z dnia 18 października 2007 roku w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2007 rok.
Załączniki
Treść uchwały   118.737 KB