Uchwała w sprawie: zmian w budżecie na 2007 rok

UCHWAŁA Nr IX/34/07 Rady Gminy Mokrsko z dnia 26 czerwca 2007 roku w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2007 rok.
Załączniki
Treśc uchwały   133.798 KB

Uchwała w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2007 rok

UCHWAŁA Nr VIII/33/07 Rady Gminy Mokrsko z dnia 21 maja 2007 roku w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2007 rok.
Załączniki
Treść uchwały   80.073 KB

Uchwała w sprawie: określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru

UCHWAŁA Nr VIII/32/2007 Rady Gminy Mokrsko z dnia 21 maja 2007 roku w sprawie: określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru.
Załączniki
Treść uchwały   36.118 KB

Uchwała w sprawie: zaopiniowania propozycji projektu planu obszaru i granic aglomeracji Mokrsko

UCHWAŁA Nr VIII/31/07 Rady Gminy Mokrsko z dnia 21 maja 2007 roku w sprawie: zaopiniowania propozycji projektu planu obszaru i granic aglomeracji Mokrsko.
Załączniki
Treść uchwały   18.206 KB

Uchwała w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2007 rok

UCHWAŁA Nr VII/30/07 Rady Gminy Mokrsko z dnia 30 kwietnia 2007 roku w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2007 rok.
Załączniki
Treść uchwały   74.874 KB

Uchwała w sprawie: udzielenia pomocy finansowej i rzeczowej dla Powiatu Wieluńskiego

UCHWAŁA Nr VII/29/07 Rady Gminy Mokrsko z dnia 30 kwietnia 2007 roku w sprawie: udzielenia pomocy finansowej i rzeczowej dla Powiatu Wieluńskiego.
Załączniki
Treść uchwały   32.686 KB

Uchwała w sprawie: określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru

UCHWAŁA Nr VII/28/07 Rady Gminy Mokrsko z dnia 30 kwietnia 2007 roku w sprawie: określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru.
Załączniki
Treść uchwały   45.187 KB

Uchwała w sprawie: zasad udzielania i rozmiaru zniżek obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Mokrsko

UCHWAŁA Nr VII/27/07 Rady Gminy Mokrsko z dnia 30 kwietnia 2007 roku w sprawie: zasad udzielania i rozmiaru zniżek obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Mokrsko.
Załączniki
Treść uchwały   29.396 KB

Uchwała w sprawie: nadania Honorowego Obywatelstwa Gminy Mokrsko

UCHWAŁA Nr VII/26/07 Rady Gminy Mokrsko z dnia 30 kwietnia 2007 roku w sprawie: nadania Honorowego Obywatelstwa Gminy Mokrsko.
Załączniki
Treść uchwały   16.532 KB

Uchwała w sprawie: uchwalenia zmian do statutu Gminy Mokrsko

UCHWAŁA Nr VII/25/07 Rady Gminy Mokrsko z dnia 30 kwietnia 2007 roku w sprawie: uchwalenia zmiany do statutu Gminy Mokrsko.
Załączniki
Treść uchwały   29.929 KB

Uchwała w sprawie: zatwierdzenia taryf ceny i stawki opłat za wodę na terenie gminy Mokrsko oraz wywóz i unieszkodliwianie ścieków bytowych z terenu gminy Mokrsko

UCHWAŁA Nr VII/24/07 Rady Gminy Mokrsko z dnia 30 kwietnia 2007 roku w sprawie: zatwierdzenia taryf ceny i stawki opłat za wodę na terenie gminy Mokrsko oraz wywóz i unieszkodliwianie ścieków bytowych z terenu gminy Mokrsko.
Załączniki
Treść uchwały   26.609 KB

Uchwała w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2006 rok oraz udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy

UCHWAŁA Nr VII/23/07 Rady Gminy Mokrsko z dnia 30 kwietnia 2007 roku w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2006 rok oraz udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy.
Załączniki
Treść uchwały   336.657 KB