główna zawartość
artykuł nr 11

Uchwała w sprawie odwołania delegowanego przedstawiciela do Zgromadzenia Związku Gmin Ziemi Wieluńskiej oraz delegowania przedstawiciela Rady Gminy do Zgromadzenia Związku Gmin Ziemi Wieluńskiej

UCHWAŁA Nr IV/12/07 Rady Gminy Mokrsko z dnia 30 stycznia 2007 roku w sprawie: odwołania delegowanego przedstawiciela do Zgromadzenia Związku Gmin Ziemi Wieluńskiej oraz delegowania przedstawiciela Rady Gminy do Zgromadzenia Związku Gmin Ziemi Wieluńskiej.
Załączniki:
Treść Uchwały 25 KB
artykuł nr 12

Uchwała w sprawie zarządzenia wyborów do organów samorządu mieszkańców wsi w gminie Mokrsko

UCHWAŁA Nr IV/11/07 Rady Gminy Mokrsko z dnia 30 stycznia 2007 roku w sprawie: zarządzenia wyborów do organów samorządu mieszkańców wsi w gminie Mokrsko.
Załączniki:
Treść Uchwały 24 KB
artykuł nr 13

Uchwała w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego

UCHWAŁA Nr IV/10/07 Rady Gminy Mokrsko z dnia 30 stycznia 2007 roku w sprawie: uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
Załączniki:
Treść Uchwały 176 KB
artykuł nr 14

Uchwała w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy oraz Komisji na 2007 rok

UCHWAŁA Nr IV/9/07 Rady Gminy Mokrsko z dnia 30 stycznia 2007 roku w sprawie: uchwalenia planu pracy Rady Gminy oraz Komisji na 2007 rok.