Uchwała w sprawie powiadomienia pani Renaty Nagłej - Skarbnika Gminy Mokrsko o obowiązku przedłożenia Radzie oświadczenia lustracyjnego oraz skutkach niedopełnienia tego obowiązku

UCHWAŁA Nr VI/22/07 Rady Gminy Mokrsko z dnia 26 marca 2007 roku w sprawie: powiadomienia pani Renaty Nagłej - Skarbnika Gminy Mokrsko o obowiązku przedłożenia Radzie oświadczenia lustracyjnego oraz skutkach niedopełnienia tego obowiązku.
Załączniki
Treść Uchwały   57.500 KB

Uchwała w sprawie powiadomienia pana Wacława Urbaniaka - Sekretarza Gminy Mokrsko o obowiązku przedłożenia Radzie oświadczenia lustracyjnego oraz skutkach niedopełnienia tego obowiązku

UCHWAŁA Nr VI/21/07 Rady Gminy Mokrsko z dnia 26 marca 2007 roku w sprawie: powiadomienia pana Wacława Urbaniaka - Sekretarza Gminy Mokrsko o obowiązku przedłożenia Radzie oświadczenia lustracyjnego oraz skutkach niedopełnienia tego obowiązku.

Załączniki
Treść Uchwały   58.000 KB

Uchwała w sprawie wyboru kandydata na członka Stałej Konferencji Współpracy i jego stałego zastępcy

UCHWAŁA Nr VI/20/07 Rady Gminy Mokrsko z dnia 26 marca 2007 roku w sprawie: wyboru kandydata na członka Stałej Konferencji Współpracy i jego stałego zastępcy.
Załączniki
Treść Uchwały   39.500 KB

Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2007

UCHWAŁA Nr VI/19/07 Rady Gminy Mokrsko z dnia 26 marca 2007 roku w sprawie: uchwalenia budżetu gminy na rok 2007.
Załączniki
Treśc Uchwały   51.500 KB
Załączniki do Uchwały   419.500 KB

Uchwała w sprawie utworzenia i przyjęcia statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Mokrsku

UCHWAŁA Nr V/18/07 Rady Gminy Mokrsko z dnia 26 lutego 2007 roku w sprawie: utworzenia i przyjęcia statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Mokrsku.
Załączniki
Treść Uchwały   56.000 KB

Uchwała w sprawie ustalenia minimalnej stawki czynszu najmu za lokale użytkowe

UCHWAŁA Nr V/17/07 Rady Gminy Mokrsko z dnia 26 lutego 2007 roku w sprawie: ustalenia minimalnej stawki czynszu najmu za lokale użytkowe.
Załączniki
Treść Uchwały   68.000 KB

Uchwała w sprawie zaliczenia drogi na terenie gminy Mokrsko do kategorii dróg gnminnych

UCHWAŁA Nr V/16/07 Rady Gminy Mokrsko z dnia 26 lutego 2007 roku w sprawie: zaliczenia drogi na terenie gminy Mokrsko do kategorii dróg gnminnych.
Załączniki
Treść Uchwały   84.000 KB

Uchwała w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2007 rok

UCHWAŁA Nr V/15/07 Rady Gminy Mokrsko z dnia 26 lutego 2007 roku w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2007 rok.
Załączniki
Treśc Uchwały   280.000 KB

Uchwała w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół, przedszkoli i placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Mokrsko

UCHWAŁA Nr V/14/07 Rady Gminy Mokrsko z dnia 26 lutego 2007 roku w sprawie: regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół, przedszkoli i placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Mokrsko.
Załączniki
Treść Uchwały   24.000 KB

Uchwała w sprawie ustalenia zasad wypłaty diet dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych oraz zwrotu kosztów podróży służbowych

UCHWAŁA Nr IV/13/07 Rady Gminy Mokrsko z dnia 30 stycznia 2007 roku w sprawie: ustalenia zasad wypłaty diet dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych oraz zwrotu kosztów podróży służbowych.
Załączniki
Treść Uchwały   24.500 KB

Uchwała w sprawie odwołania delegowanego przedstawiciela do Zgromadzenia Związku Gmin Ziemi Wieluńskiej oraz delegowania przedstawiciela Rady Gminy do Zgromadzenia Związku Gmin Ziemi Wieluńskiej

UCHWAŁA Nr IV/12/07 Rady Gminy Mokrsko z dnia 30 stycznia 2007 roku w sprawie: odwołania delegowanego przedstawiciela do Zgromadzenia Związku Gmin Ziemi Wieluńskiej oraz delegowania przedstawiciela Rady Gminy do Zgromadzenia Związku Gmin Ziemi Wieluńskiej.
Załączniki
Treść Uchwały   24.500 KB

Uchwała w sprawie zarządzenia wyborów do organów samorządu mieszkańców wsi w gminie Mokrsko

UCHWAŁA Nr IV/11/07 Rady Gminy Mokrsko z dnia 30 stycznia 2007 roku w sprawie: zarządzenia wyborów do organów samorządu mieszkańców wsi w gminie Mokrsko.
Załączniki
Treść Uchwały   23.500 KB

Uchwała w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego

UCHWAŁA Nr IV/10/07 Rady Gminy Mokrsko z dnia 30 stycznia 2007 roku w sprawie: uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
Załączniki
Treść Uchwały   176.000 KB

Uchwała w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy oraz Komisji na 2007 rok

UCHWAŁA Nr IV/9/07 Rady Gminy Mokrsko z dnia 30 stycznia 2007 roku w sprawie: uchwalenia planu pracy Rady Gminy oraz Komisji na 2007 rok.