główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała w sprawie powiadomienia pani Renaty Nagłej - Skarbnika Gminy Mokrsko o obowiązku przedłożenia Radzie oświadczenia lustracyjnego oraz skutkach niedopełnienia tego obowiązku

UCHWAŁA Nr VI/22/07 Rady Gminy Mokrsko z dnia 26 marca 2007 roku w sprawie: powiadomienia pani Renaty Nagłej - Skarbnika Gminy Mokrsko o obowiązku przedłożenia Radzie oświadczenia lustracyjnego oraz skutkach niedopełnienia tego obowiązku.
Załączniki:
Treść Uchwały 58 KB
artykuł nr 2

Uchwała w sprawie powiadomienia pana Wacława Urbaniaka - Sekretarza Gminy Mokrsko o obowiązku przedłożenia Radzie oświadczenia lustracyjnego oraz skutkach niedopełnienia tego obowiązku

UCHWAŁA Nr VI/21/07 Rady Gminy Mokrsko z dnia 26 marca 2007 roku w sprawie: powiadomienia pana Wacława Urbaniaka - Sekretarza Gminy Mokrsko o obowiązku przedłożenia Radzie oświadczenia lustracyjnego oraz skutkach niedopełnienia tego obowiązku.

Załączniki:
Treść Uchwały 58 KB
artykuł nr 3

Uchwała w sprawie wyboru kandydata na członka Stałej Konferencji Współpracy i jego stałego zastępcy

UCHWAŁA Nr VI/20/07 Rady Gminy Mokrsko z dnia 26 marca 2007 roku w sprawie: wyboru kandydata na członka Stałej Konferencji Współpracy i jego stałego zastępcy.
Załączniki:
Treść Uchwały 40 KB
artykuł nr 4

Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2007

UCHWAŁA Nr VI/19/07 Rady Gminy Mokrsko z dnia 26 marca 2007 roku w sprawie: uchwalenia budżetu gminy na rok 2007.
Załączniki:
Treśc Uchwały 52 KB
Załączniki do Uchwały 420 KB
artykuł nr 5

Uchwała w sprawie utworzenia i przyjęcia statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Mokrsku

UCHWAŁA Nr V/18/07 Rady Gminy Mokrsko z dnia 26 lutego 2007 roku w sprawie: utworzenia i przyjęcia statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Mokrsku.
Załączniki:
Treść Uchwały 56 KB