Uchwała w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Mokrsko na 2006 rok

UCHWAŁA Nr XXXV/153/06 Rady Gminy Mokrsko z dnia 14 marca 2006 roku w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Mokrsko na 2006 rok.
Załączniki
Treść Uchwały   38.000 KB
Treść załączników do Uchwały   946.500 KB

Uchwała w sprawie: zmian w regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Mokrsko

UCHWAŁA Nr XXXIV/152/06 Rady Gminy Mokrsko z dnia 21 lutego 2006 roku w sprawie: zmian w regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Mokrsko.
Załączniki
Treść Uchwały   23.500 KB

Uchwała w sprawie: ustalenia minimalnej stawki czynszu najmu za lokale użytkowe

UCHWAŁA Nr XXXIV/151/06 Rady Gminy Mokrsko z dnia 21 lutego 2006 roku w sprawie: ustalenia minimalnej stawki czynszu najmu za lokale użytkowe.
Załączniki
Treść Uchwały   23.000 KB

Uchwała w sprawie: przystąpienia do stowarzyszenia o nazwie Związek Gmin Wiejskich Rzeczpospolitej Polskiej

UCHWAŁA Nr XXXIV/150/06 Rady Gminy Mokrsko z dnia 21 lutego 2006 roku w sprawie: przystąpienia do stowarzyszenia o nazwie Związek Gmin Wiejskich Rzeczpospolitej Polskiej.
Załączniki
Treść Uchwały   21.500 KB

Uchwała w sprawie: ograniczenia działalności SP ZOZ w Wieluniu

UCHWAŁA Nr XXXIV/149/06 Rady Gminy Mokrsko z dnia 21 lutego 2006 roku w sprawie: ograniczenia działalności SP ZOZ w Wieluniu.
Załączniki
Treść Uchwały   23.000 KB

Uchwała w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2006 rok.

UCHWAŁA Nr XXXIV/148/06 Rady Gminy Mokrsko z dnia 21 lutego 2006 roku w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2006 rok.
Załączniki
Treść Uchwały   41.500 KB

Uchwała w sprawie: uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

UCHWAŁA Nr XXXIV/147/06 Rady Gminy Mokrsko z dnia 21 lutego 2006 roku w sprawie: uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
Załączniki
Treść Uchwały   57.500 KB

Uchwała w sprawie: regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół, przedszkoli i placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Mokrsko

UCHWAŁA Nr XXXIV/146/06 Rady Gminy Mokrsko z dnia 21 lutego 2006 roku w sprawie: regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół, przedszkoli i placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Mokrsko.
Załączniki
Treść Uchwały   87.500 KB

Uchwała w sprawie: uchwalenia planu pracy Rady Gminy oraz Komisji na 2006 rok

UCHWAŁA Nr XXXIV/145/06 Rady Gminy Mokrsko z dnia 21 lutego 2006 roku w sprawie: uchwalenia planu pracy Rady Gminy oraz Komisji na 2006 rok.
Załączniki
Treść Uchwały   95.000 KB