główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała w sprawie: wyboru podmiotu badającego sprawozdania finansowe SPZPOZ w Mokrsku za rok 2005.

UCHWAŁA Nr XXXVIII/162/06 Rady Gminy Mokrsko z dnia 27 czerwca 2006 roku w sprawie: wyboru podmiotu badającego sprawozdania finansowe SPZPOZ w Mokrsku za rok 2005.
Załączniki:
Treśc Uchwały 23 KB
artykuł nr 2

Uchwała w sprawie: zaciągnięcia kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy Mokrsko na zadanie określone w uchwale budżetowej na 2006 rok.

UCHWAŁA Nr XXXVIII/161/06 Rady Gminy Mokrsko z dnia 27 czerwca 2006 roku w sprawie: zaciągnięcia kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy Mokrsko na zadanie określone w uchwale budżetowej na 2006 rok.
Załączniki:
Treść Uchwały 24 KB
artykuł nr 3

Uchwała w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

UCHWAŁA Nr XXXVIII/160/06 Rady Gminy Mokrsko z dnia 27 czerwca 2006 roku w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.
Załączniki:
Treść Uchwały 23 KB
artykuł nr 4

Uchwała w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2006 rok

UCHWAŁA Nr XXXVIII/159/06 Rady Gminy Mokrsko z dnia 27 czerwca 2006 roku w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2006 rok.
Załączniki:
Treśc Uchwały 30 KB
artykuł nr 5

Uchwała w sprawie: uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Mokrsko

UCHWAŁA Nr XXXVII/158/06 Rady Gminy Mokrsko z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie: uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Mokrsko.
Załączniki:
Treść Uchwały 142 KB