Uchwała w sprawie: wyboru podmiotu badającego sprawozdania finansowe SPZPOZ w Mokrsku za rok 2005.

UCHWAŁA Nr XXXVIII/162/06 Rady Gminy Mokrsko z dnia 27 czerwca 2006 roku w sprawie: wyboru podmiotu badającego sprawozdania finansowe SPZPOZ w Mokrsku za rok 2005.
Załączniki
Treśc Uchwały   23.000 KB

Uchwała w sprawie: zaciągnięcia kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy Mokrsko na zadanie określone w uchwale budżetowej na 2006 rok.

UCHWAŁA Nr XXXVIII/161/06 Rady Gminy Mokrsko z dnia 27 czerwca 2006 roku w sprawie: zaciągnięcia kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy Mokrsko na zadanie określone w uchwale budżetowej na 2006 rok.
Załączniki
Treść Uchwały   23.500 KB

Uchwała w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

UCHWAŁA Nr XXXVIII/160/06 Rady Gminy Mokrsko z dnia 27 czerwca 2006 roku w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.
Załączniki
Treść Uchwały   23.000 KB

Uchwała w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2006 rok

UCHWAŁA Nr XXXVIII/159/06 Rady Gminy Mokrsko z dnia 27 czerwca 2006 roku w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2006 rok.
Załączniki
Treśc Uchwały   29.500 KB

Uchwała w sprawie: uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Mokrsko

UCHWAŁA Nr XXXVII/158/06 Rady Gminy Mokrsko z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie: uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Mokrsko.
Załączniki
Treść Uchwały   142.000 KB

Uchwała w sprawie: zatwierdzenia taryf ceny i stawki opłat za wodę na terenie gminy Mokrsko oraz wywóz i unieszkodliwianie ścieków bytowych z terenu miejscowości Mokrsko

UCHWAŁA Nr XXXVII/157/06 Rady Gminy Mokrsko z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie: zatwierdzenia taryf ceny i stawki opłat za wodę na terenie gminy Mokrsko oraz wywóz i unieszkodliwianie ścieków bytowych z terenu miejscowości Mokrsko
Załączniki
Treść Uchwały   25.500 KB

Uchwała w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2006 rok

UCHWAŁA Nr XXXVII/156/06 Rady Gminy Mokrsko z dnia 28 kwietnia 2006 roku w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2006 rok.
Załączniki
Treść Uchwały   1.550 MB

Uchwała w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2005 rok oraz udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy

UCHWAŁA Nr XXXVII/155/06 Rady Gminy Mokrsko z dnia 28 kwietnia 2006 roku w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2005 rok oraz udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy
Załączniki
Treść Uchwały   316.000 KB

Uchwała w sprawie: zmian Uchwały Budżetowej Nr XXXV/153/06 Rady Gminy Mokrsko z dnia 14 marca 2006 r.

UCHWAŁA Nr XXXVI/154/06 Rady Gminy Mokrsko z dnia 19 kwietnia 2006 roku w sprawie: zmian Uchwały Budżetowej Nr XXXV/153/06 Rady Gminy Mokrsko z dnia 14 marca 2006 r.
Załączniki
Treść Uchwały   31.000 KB
Treść Załączników do Uchwały   753.500 KB