główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała w sprawie przyjęcia jednolitego tekstu statutu Związku Gmin Ziemi Wieluńskiej

Uchwała Nr XXXIX/166/06 Rady Gminy Mokrsko z dnia 6 września 2006 roku w sprawie: przyjęcia jednolitego tekstu statutu Związku Gmin Ziemi Wieluńskiej.
Załączniki:
Treść Uchwały MB
artykuł nr 2

Uchwała w sprawie przyjęcia zmian w statucie Związku Gmin Ziemi Wieluńskiej

Uchwała Nr XXXIX/165/06 Rady Gminy Mokrsko z dnia 6 września 2006 roku w sprawie: przyjęcia zmian w statucie Związku Gmin Ziemi Wieluńskiej.
Załączniki:
Treść Uchwały 492 KB
artykuł nr 3

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy dzierżawy na czas dłuższy niż 3 lata.

Uchwała Nr XXXIX/164/06 Rady Gminy Mokrsko z dnia 6 września 2006 roku w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy dzierżawy na czas dłuższy niż 3 lata.
Załączniki:
Treść Uchwały 113 KB
artykuł nr 4

Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok.

Uchwała Nr XXXIX/163/06 Rady Gminy Mokrsko z dnia 6 września 2006 roku w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2006 rok.
Załączniki:
Treść Uchwały 602 KB