Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok

UCHWAŁA Nr III/8/06 Rady Gminy Mokrsko z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2006 rok.
Załączniki
Treść Uchwały   158.000 KB

Uchwała w sprawie procedury uchwalania budżetu Gminy Mokrsko oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu

UCHWAŁA Nr II/7/06 Rady Gminy Mokrsko z dnia 4 grudnia 2006 roku w sprawie: procedury uchwalania budżetu Gminy Mokrsko oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.
Załączniki
Treść Uchwały   176.500 KB

Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok

UCHWAŁA Nr II/6/06 Rady Gminy Mokrsko z dnia 4 grudnia 2006 roku w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2006 rok
Załączniki
Treść Uchwały   148.000 KB

Uchwała w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia Wójta.

Uchwała Nr II/5/06 Rady Gminy Mokrsko z dnia 4 grudnia 2006 roku w sprawie: ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia Wójta.
Załączniki
Treść Uchwały   24.000 KB

Uchwała w sprawie wyboru przewodniczących, zastępców przewodniczących i sekretarzy komisji Rady Gminy.

Uchwała Nr II/4/06 Rady Gminy Mokrsko z dnia 4 grudnia 2006 roku w sprawie: wyboru przewodniczących, zastępców przewodniczących i sekretarzy komisji Rady Gminy.
Załączniki
Treść Uchwały   25.000 KB

Uchwała w sprawie ustalenia składów osobowych stałych Komisji Rady Gminy

Uchwała Nr II/3/06 Rady Gminy Mokrsko z dnia 4 grudnia 2006 roku w sprawie: ustalenia składów stałych Komisji Rady Gminy.
Załączniki
Treść uchwały   32.500 KB

Uchwała w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy

UCHWAŁA Nr I/2/06 RADY GMINY MOKRSKO z dnia 27 listopada 2006 roku w sprawie: wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Mokrsko
Załączniki
Treść Uchwały   137.000 KB

Uchwała w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Mokrsko

UCHWAŁA Nr I/1/06 RADY GMINY MOKRSKO z dnia 27 listopada 2006 roku w sprawie: wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Mokrsko
Załączniki
Treść Uchwały   137.000 KB

Uchwała w sprawie sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa.

UCHWAŁA Nr XXXXI/173/06 RADY GMINY W MOKRSKU z dnia 26 października 2006 r. w sprawie: sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa.
Załączniki
Treść Uchwały   35.000 KB

Uchwała w sprawie ustalenia urzędowej nazwy miejscowości

UCHWAŁA NR XXXXI/172/06 RADY GMINY MOKRSKO z dnia 26 października 2006 r. w sprawie: ustalenia urzędowej nazwy miejscowości.
Załączniki
Treść Uchwały   315.500 KB

Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok

UCHWAŁA NR XXXXI/171/06 RADY GMINY MOKRSKO z dnia 26 października 2006 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2006 rok.
Załączniki
Treść uchwały   296.000 KB

Uchwała w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznej w przedmiocie wyrażenia opinii co do łączenia, podziału i zmian nazw miejscowości na terenie gminy Mokrsko.

Uchwała Nr XXXX/170/06 Rady Gminy Mokrsko z dnia 5 października 2006 roku w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznej w przedmiocie wyrażenia opinii co do łączenia, podziału i zmian nazw miejscowości na terenie gminy Mokrsko.
Załączniki
Treść Uchwały   299.000 KB

Uchwała w sprawie procedury uchwalania budżetu Gminy Mokrsko oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.

Uchwała Nr XXXX/169/06 Rady Gminy Mokrsko z dnia 5 października 2006 roku w sprawie: procedury uchwalania budżetu Gminy Mokrsko oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.
Załączniki
Treść Uchwały   547.000 KB

Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok.

Uchwała Nr XXXX/168/06 Rady Gminy Mokrsko z dnia 5 października 2006 roku w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2006 rok.
Załączniki
Treść Uchwały   556.500 KB

Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej i rzeczowej dla Powiatu Wieluńskiego

Uchwała Nr XXXX/167/06 Rady Gminy Mokrsko z dnia 5 października 2006 roku w sprawie: udzielenia pomocy finansowej i rzeczowej dla Powiatu Wieluńskiego.
Załączniki
Treść Uchwały   117.500 KB