główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok

UCHWAŁA Nr III/8/06 Rady Gminy Mokrsko z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2006 rok.
Załączniki:
Treść Uchwały 158 KB
artykuł nr 2

Uchwała w sprawie procedury uchwalania budżetu Gminy Mokrsko oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu

UCHWAŁA Nr II/7/06 Rady Gminy Mokrsko z dnia 4 grudnia 2006 roku w sprawie: procedury uchwalania budżetu Gminy Mokrsko oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.
Załączniki:
Treść Uchwały 177 KB
artykuł nr 3

Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok

UCHWAŁA Nr II/6/06 Rady Gminy Mokrsko z dnia 4 grudnia 2006 roku w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2006 rok
Załączniki:
Treść Uchwały 148 KB
artykuł nr 4

Uchwała w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia Wójta.

Uchwała Nr II/5/06 Rady Gminy Mokrsko z dnia 4 grudnia 2006 roku w sprawie: ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia Wójta.
Załączniki:
Treść Uchwały 24 KB
artykuł nr 5

Uchwała w sprawie wyboru przewodniczących, zastępców przewodniczących i sekretarzy komisji Rady Gminy.

Uchwała Nr II/4/06 Rady Gminy Mokrsko z dnia 4 grudnia 2006 roku w sprawie: wyboru przewodniczących, zastępców przewodniczących i sekretarzy komisji Rady Gminy.
Załączniki:
Treść Uchwały 25 KB