Uchwała w sprawie: uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Mokrsko

UVHWAŁA Nr XXXIII/144/05 Rady Gminy Mokrsko z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie: uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Mokrsko.

Załączniki
Treść Uchwały+Regulamin   151.500 KB

Uchwała w sprawie: ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu dla ustalenia miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników zatrudnionych w placówkach oswiatowych.

UCHWAŁA Nr XXXIII/143/05 Rady Gminy Mokrsko z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie: ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu dla ustalenia miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników zatrudnionych w placówkach oswiatowych.

Załączniki
Treść Uchwały   24.500 KB

Uchwała w sprawie: uchwalenia strategii rozwiązywania problemów społecznych w gminie Mokrsko

UCHWAŁA Nr XXXIII/142/05 Rady Gminy Mokrsko z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie: uchwalenia strategii rozwiązywania problemów społecznych w gminie Mokrsko

Uchwała w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2005 rok

UCHWAŁA Nr XXXIII/141/05 Rady Gminy Mokrsko z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2005 rok.

Załączniki
Treść Uchwały   35.500 KB

Uchwała w sprawie: ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu w złotych dla ustalenia miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mokrsku.

UCHWAŁA Nr XXXII/140/05 RADY GMINY MOKRSKO z dnia 29 listopada 2005 roku w sprawie: ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu w złotych dla ustalenia miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mokrsku.

Załączniki
Treść Uchwały   24.500 KB

Uchwała w sprawie: określenia stawek podatku od środków transportowych.

UCHWAŁA Nr XXXII/139/05 RADY GMINY MOKRSKO  z dnia 29 listopada 2005 roku w sprawie: określenia stawek podatku od środków transportowych.

Załączniki
Treść Uchwały   131.500 KB

Uchwała w sprawie: zwolnień od podatku od nieruchomości.

UCHWAŁA Nr XXXII/138/05 RADY GMINY MOKRSKO z dnia 29 listopada 2005 roku w sprawie: zwolnień od podatku od nieruchomości.

Załączniki
Treść Uchwały   24.000 KB

Uchwała w sprawie: ustalenia stawek podatku od nieruchomości.

UCHWAŁA Nr XXXII/137/05 RADY GMINY MOKRSKO z dnia 29 listopada 2005 roku w sprawie: ustalenia stawek podatku od nieruchomości.

Załączniki
Treść Uchwały   27.500 KB

Uchwała w sprawie: zmian w "Planie Gospodarki Odpadami Gminy Mokrsko".

UCHWAŁA Nr XXXII/136/05 RADY GMINY MOKRSKO z dnia 29 listopada 2005 roku w sprawie: zmian w"Planie Gospodarki Odpadami Gminy Mokrsko".

Załączniki
Treść Uchwały   98.000 KB

Uchwała w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2005 rok

UCHWAŁA Nr XXXII/135/05 RADY GMINY MOKRSKO z dnia 29 listopada 2005 roku w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2005 rok.

Załączniki
Treść Uchwały   43.500 KB