Uchwała w sprawie: likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Mokrsku

Uchwała Nr XXXI/134/05 Rady Gminy Mokrsko z dnia 28.09.2005 r. w sprawie: likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Mokrsku.

Załączniki
Treść Uchwały   15.891 KB

Uchwała w sprawie: ograniczenia działalności SP ZOZ w Wieluniu

Uchwała Nr XXXI/133/05 Rady Gminy w Mokrsku z dnia 28.09.2005 r. w sprawie: ograniczenia działalności SP ZOZ w Wieluniu.

Załączniki
Treść Uchwały   23.000 KB

Uchwała w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2005 rok

Uchwała Nr XXXI/132/05 Rady Gminy Mokrsko z dnia 28 września 2005 roku w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2005 rok

Załączniki
Treść Uchwały   1.413 MB

Uchwała w sprawie: ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia Wójta.

UCHWAŁA Nr XXX/131/05 Rady Gminy Mokrsko z dnia 22 sierpnia 2005 roku w sprawie: ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia Wójta.
Załączniki
Treść Uchwały   353.000 KB

Uchwała w sprawie uchwalenia "Programu Ochrony Środowiska Gminy Mokrsko" wraz z "Planem Gospodarki Odpadami Gminy Mokrsko".

UCHWAŁA Nr XXX/130/05 Rady Gminy Mokrsko z dnia 22 sierpnia 2005 r. w sprawie: uchwalenia "Programu Ochrony Środowiska Gminy Mokrsko" wraz z "Planem Gospodarki Odpadami Gminy Mokrsko".

Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok.

UCHWAŁA Nr XXX/129/05 Rady Gminy Mokrsko z dnia 22 sierpnia 2005 roku w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2005 rok.