główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała w sprawie: likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Mokrsku

Uchwała Nr XXXI/134/05 Rady Gminy Mokrsko z dnia 28.09.2005 r. w sprawie: likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Mokrsku.

Załączniki:
Treść Uchwały 16 KB
artykuł nr 2

Uchwała w sprawie: ograniczenia działalności SP ZOZ w Wieluniu

Uchwała Nr XXXI/133/05 Rady Gminy w Mokrsku z dnia 28.09.2005 r. w sprawie: ograniczenia działalności SP ZOZ w Wieluniu.

Załączniki:
Treść Uchwały 23 KB
artykuł nr 3

Uchwała w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2005 rok

Uchwała Nr XXXI/132/05 Rady Gminy Mokrsko z dnia 28 września 2005 roku w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2005 rok

Załączniki:
Treść Uchwały MB
artykuł nr 4

Uchwała w sprawie: ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia Wójta.

UCHWAŁA Nr XXX/131/05 Rady Gminy Mokrsko z dnia 22 sierpnia 2005 roku w sprawie: ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia Wójta.
Załączniki:
Treść Uchwały 353 KB
artykuł nr 5

Uchwała w sprawie uchwalenia "Programu Ochrony Środowiska Gminy Mokrsko" wraz z "Planem Gospodarki Odpadami Gminy Mokrsko".

UCHWAŁA Nr XXX/130/05 Rady Gminy Mokrsko z dnia 22 sierpnia 2005 r. w sprawie: uchwalenia "Programu Ochrony Środowiska Gminy Mokrsko" wraz z "Planem Gospodarki Odpadami Gminy Mokrsko".