Uchwała w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2005 rok.

UCHWAŁA Nr XXIX/128/05 RADY GMINY MOKRSKO z dnia 28 czerwca 2005 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2005 rok
Załączniki
Treść Uchwały   1.816 MB

Uchwała w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2005 rok.

UCHWAŁA Nr XXVIII/127/05 RADY GMINY MOKRSKO z dnia 28 kwietnia 2005 roku w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2005 rok. 
Załączniki
Treść Uchwały   39.000 KB

Uchwała w sprawie: przyjęcia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Mokrsku za 2004 rok.

UCHWAŁA Nr XXVIII/126/05 RADY GMINY MOKRSKO z dnia 28 kwietnia 2005 roku w sprawie: przyjęcia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Mokrsku za 2004 rok.

Załączniki
Treść Uchwały   23.500 KB

Uchwała w sprawie: uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi dziłalność pożytku publicznego.

UCHWAŁA Nr XXVIII/125/05 RADY GMINY MOKRSKO z dnia 28 kwietnia 2005 roku w sprawie: uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

Załączniki
Treść Uchwały wraz z załącznikiem   55.000 KB

Uchwała w sprawie: zatwierdzenia taryf ceny i stawki opłat za wodę na terenie gminy Mokrsko oraz wywóz i unieszkodliwianie ścieków bytowych z terenu miejscowości Mokrsko.

UCHWAŁA Nr XXVIII/124/05 RADY GMINY MOKRSKO z dnia 28 kwietnia 2005 roku w sprawie: zatwierdzenia taryf ceny i stawki opłat za wodę na terenie gminy Mokrsko oraz wywóz i unieszkodliwianie ścieków bytowych z terenu miejscowości Mokrsko.
Załączniki
Treść Uchwały   29.500 KB

Uchwała w sprawie: przyjęcia sprawozdania Wójta Gminy z wykonania budżetu gminy za 2004 rok oraz udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Mokrsko.

UCHWAŁA Nr XXVIII/123/05 RADY GMINY MOKRSKO z dnia 28 kwietnia 2005 roku w sprawie: przyjęcia sprawozdania Wójta Gminy z wykonania budżetu gminy za 2004 rok oraz udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Mokrsko.
Załączniki
Treść Uchwały   23.000 KB

Uchwała w sprawie: zmiany uchwały Nr XXVII/117/05 Rady Gminy Mokrsko z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2005 rok.

UCHWAŁA Nr XXVIII/122/05 RADY GMINY MOKRSKO z dnia 28 kwietnia 2005 roku w sprawie: zmiany uchwały Nr XXVII/117/05 Rady Gminy Mokrsko z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2005 rok.
Załączniki
Treść uchwały   24.000 KB