główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2005 rok.

UCHWAŁA Nr XXIX/128/05 RADY GMINY MOKRSKO z dnia 28 czerwca 2005 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2005 rok
Załączniki:
Treść Uchwały MB
artykuł nr 2

Uchwała w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2005 rok.

UCHWAŁA Nr XXVIII/127/05 RADY GMINY MOKRSKO z dnia 28 kwietnia 2005 roku w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2005 rok. 
Załączniki:
Treść Uchwały 39 KB
artykuł nr 3

Uchwała w sprawie: przyjęcia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Mokrsku za 2004 rok.

UCHWAŁA Nr XXVIII/126/05 RADY GMINY MOKRSKO z dnia 28 kwietnia 2005 roku w sprawie: przyjęcia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Mokrsku za 2004 rok.

Załączniki:
Treść Uchwały 24 KB
artykuł nr 4

Uchwała w sprawie: uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi dziłalność pożytku publicznego.

UCHWAŁA Nr XXVIII/125/05 RADY GMINY MOKRSKO z dnia 28 kwietnia 2005 roku w sprawie: uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

artykuł nr 5

Uchwała w sprawie: zatwierdzenia taryf ceny i stawki opłat za wodę na terenie gminy Mokrsko oraz wywóz i unieszkodliwianie ścieków bytowych z terenu miejscowości Mokrsko.

UCHWAŁA Nr XXVIII/124/05 RADY GMINY MOKRSKO z dnia 28 kwietnia 2005 roku w sprawie: zatwierdzenia taryf ceny i stawki opłat za wodę na terenie gminy Mokrsko oraz wywóz i unieszkodliwianie ścieków bytowych z terenu miejscowości Mokrsko.
Załączniki:
Treść Uchwały 30 KB