Uchwała w sprawie: ustalenia minimalnej stawki czynszu najmu za lokale użytkowe

UCHWAŁA Nr XXVII/121/05 RADY GMINY W MOKRSKU z dnia 30 marca 2005 roku w sprawie: ustalenia minimalnej stawki czynszu najmu za lokale użytkowe.

Załączniki
Treść Uchwały   27.000 KB

Uchwała w sprawie: zmiany regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół, przedszkoli i placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Mokrsko

UCHWAŁA Nr XXVII/120/05 RADY GMINY MOKRSKO z dnia 30 marca 2005 roku w sprawie: zmiany regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół, przedszkoli i placóek oświatowych prowadzonych przez Gminę Mokrsko.

Załączniki
Treść Uchwały   27.000 KB

Uchwała w sprawie: przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Mokrsko na lata 2005-2007

UCHWAŁA Nr XXVII/119/05 RADY GMINY MOKRSKO z dnia 30 marca 2005 roku w sprawie: przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Mokrsko na lata 2005-2007.

Załączniki
Treść Uchwały   22.000 KB

Uchwała w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Mokrsko na 2005 rok

UCHWAŁA NR XXVII/118/05 RADY GMINY MOKRSKO z dnia 30 marca 2005 roku w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Mokrsko na 2005 rok.

Załączniki
Treść Uchwały   44.000 KB
Załączniki do Uchwały   589.500 KB

Uchwała w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2005 rok

UCHWAŁA Nr XXVII/117/05 RADY GMINY MOKRSKO z dnia 30 marca 2005 roku w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2005 rok

Załączniki
Treść Uchwały   23.000 KB

Uchwała w sprawie: nie wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym Rady Gminy Mokrsko

UCHWAŁA Nr XXVI/116/05 RADY GMINY MOKRSKO z dnia 28 lutego 2005 roku w sprawie: nie wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym Rady Gminy Mokrsko.

Załączniki
Treść Uchwały   22.000 KB

Uchwała w sprawie: delegowania przedstawiciela Rady Gminy do Zgromadzenia Związku Gmin Ziemi Wieluńskiej

UCHWAŁA Nr XXVI/115/05 RADY GMINY MOKRSKO z dnia 28 lutego 2005 roku w sprawie: delegowania przedstawiciela Rady Gminy do Zgromadzenia Związku Gmin Ziemi Wieluńskiej.

Załączniki
Treść Uchwały   21.500 KB

Uchwała w sprawie: wyrażenia zgody na przyjęcie zmian statutu Związku Gmin Ziemi Wieluńskiej

UCHWAŁA Nr XXVI/114/05 RADY GMINY MOKRSKO z dnia 28 lutego 2005 roku w sprawie: wyrażenia zgody na przyjęcie zmian statutu Związku Gmin Ziemi Wieluńskiej.

Załączniki
Treść Uchwały   21.500 KB
Treść załącznika do Uchwały   183.500 KB

Uchwała w sprawie: regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Mokrsko

UCHWAŁA Nr XXVI/113./05 RADY GMINY MOKRSKO z dnia 28 lutego 2005 roku w sprawie: regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Mokrsko.

Załączniki
Treść Uchwały wraz z załącznikiem   96.000 KB

Uchwała w sprawie: regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół, przedszkoli i placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Mokrsko

UCHWAŁA Nr XXVI/112/05 RADY GMINY MOKRSKO z dnia 28 lutego 2005 roku w sprawie: regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół, przedszkoli i placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Mokrsko

Załączniki
Treść Uchwały   23.500 KB
Treść załącznika   2.289 MB

Uchwała w sprawie: uchwalenia planu pracy Rady Gminy oraz Komisji na 2005 rok

UCHWAŁA Nr XXVI/111/05 RADY GMINY MOKRSKO z dnia 28 lutego 2005 roku w sprawie: uchwalenia planu pracy Rady Gminy oraz Komisji na 2005 rok

Załączniki
Treść Uchwały   24.000 KB
Treść załączników   98.000 KB