główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała w sprawie: ustalenia minimalnej stawki czynszu najmu za lokale użytkowe

UCHWAŁA Nr XXVII/121/05 RADY GMINY W MOKRSKU z dnia 30 marca 2005 roku w sprawie: ustalenia minimalnej stawki czynszu najmu za lokale użytkowe.

Załączniki:
Treść Uchwały 27 KB
artykuł nr 2

Uchwała w sprawie: zmiany regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół, przedszkoli i placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Mokrsko

UCHWAŁA Nr XXVII/120/05 RADY GMINY MOKRSKO z dnia 30 marca 2005 roku w sprawie: zmiany regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół, przedszkoli i placóek oświatowych prowadzonych przez Gminę Mokrsko.

Załączniki:
Treść Uchwały 27 KB
artykuł nr 3

Uchwała w sprawie: przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Mokrsko na lata 2005-2007

UCHWAŁA Nr XXVII/119/05 RADY GMINY MOKRSKO z dnia 30 marca 2005 roku w sprawie: przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Mokrsko na lata 2005-2007.

Załączniki:
Treść Uchwały 22 KB
artykuł nr 4

Uchwała w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Mokrsko na 2005 rok

UCHWAŁA NR XXVII/118/05 RADY GMINY MOKRSKO z dnia 30 marca 2005 roku w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Mokrsko na 2005 rok.

Załączniki:
Treść Uchwały 44 KB
Załączniki do Uchwały 590 KB
artykuł nr 5

Uchwała w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2005 rok

UCHWAŁA Nr XXVII/117/05 RADY GMINY MOKRSKO z dnia 30 marca 2005 roku w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2005 rok

Załączniki:
Treść Uchwały 23 KB