Uchwała w sprawie: uchylenia uchwały Nr XXIV/104/04 Rady Gminy w Mokrsku z dnia 2 grudnia 2004 roku w sprawie ustalenia stawki czynszu dzierżawnego za grunty mienia komunalnego

UCHWAŁA Nr XXV/110/04 RADY GMINY W MOKRSKU  z dnia 29 grudnia 2004 roku w sprawie: uchylenia uchwały Nr XXV/104/04 Rady Gminy w Mokrsku  z dnia 2 grudnia 2004 roku w sprawie ustalenia stawki czynszu dzierżawnego za grunty mienia komunalnego.

Załączniki
Treść Uchwały   167.000 KB

Uchwała w sprawie: zmian w budżecie gminy w 2004 roku

UCHWAŁA NR XXV/109/04 RADY GMINY W MOKRSKU z dnia 29 grudnia 2004 roku w sprawie: zmian w budżecie gminy w 2004 roku

Załączniki
Treść Uchwały   703.000 KB
Treść załączników do Uchwały   2.866 MB

Uchwała w sprawie: powołania Rady Społecznej przy SPZPOZ w Mokrsku

UCHWAŁA NR XXIV/108/04 RADY GMINY W MOKRSKU z dnia 2 grudnia 2004 roku w sprawie: powołania Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Podstawowej Opieki Zdrowotnej

Załączniki
Treść Uchwały   382.500 KB

Uchwała w sprawie: wyboru Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych, Prawa i Porządku Publicznego Rady Gminy

UCHWAŁA Nr XXIV/107/04 RADY GMINY W MOKRSKU z dnia 2 grudnia 2004 roku w sprawie: wyboru Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych, Prawa i Porządku Publicznego Rady Gminy

Załączniki
Treść Uchwały   22.000 KB

Uchwała w sprawie: odwołania przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych, Prawa i Porządku Publicznego

UCHWAŁA Nr XXIV/106/04 RADY GMINY W MOKRSKU z dnia 2 grudnia 2004 roku w sprawie: odwołania przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury. Zdrowia, Spraw Socjalnych, Prawa i Porządku Publicznego

Załączniki
Treść Uchwały   21.500 KB

Uchwała w sprawie: wyłapywania bezdomnych zwierząt oraz rozstrzygania o dalszym postępowaniu z nimi.

UCHWAŁA Nr XXIV/105/04 RADY GMINY W MOKRSKU z dnia 2 grudnia 2004 roku w sprawie: wyłapywania bezdomnych zwierząt oraz rozstrzygania o dalszym postępowaniu z nimi.

Załączniki
Treść Uchwały   353.000 KB

Uchwała w sprawie: ustalenia stawki czynszu dzierżawnego za grunty mienia komunalnego

UCHWAŁA NR XXIV/104/04 RADY GMINY W MOKRSKU z dnia 2 grudnia 2004 roku w sprawie: ustalenia stawki czynszu dzierżawnego za grunty mienia komunalnego.

Załączniki
Treść Uchwały   317.000 KB

Uchwała w sprawie: ustalenia stawek podatku od nieruchomości

UCHWAŁA NR XXIV/103/04 RADY GMINY W MOKRSKU z dnia 2 grudnia 2004 roku w sprawie: ustalenia stawek podatku od nieruchomości

Załączniki
Treść Uchwały   401.500 KB

Uchwała w sprawie: zmian w budżecie gminy w 2004 roku

UCHWAŁA NR XXIV/102/04 RADY GMINY W MOKRSKU z dnia 2 grudnia 2004 roku w sprawie: zmian w budżecie gminy w 2004 roku

Załączniki
Treść Uchwały   711.500 KB
Treść załącznika do Uchwały   2.221 MB

Uchwała w sprawie: ograniczenia działalności SP ZOZ w Wieluniu

UCHWAŁA Nr XXIII/101/04 RADY GMINY W MOKRSKU z dnia 29 października 2004 roku w sprawie: ograniczenia działalności SP ZOZ w Wieluniu

Załączniki
Treść Uchwały   214.000 KB

Uchwała w sprawie: zatwierdzenia zmian do Statutu SPZPOZ w Mokrsku

UCHWAŁA NR XXIII/100/04 RADY GMINY W MOKRSKU z dnia 29 października 2004 roku w sprawie: zatwierdzenia zmian do Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Mokrsku

Załączniki
Treść Uchwały   25.500 KB

Uchwała w sprawie: zmian w budżecie gminy w 2004 roku

UCHWAŁA NR XXII/99/04 RADY GMINY W MOKRSKU  z dnia 7 października 2004 roku w sprawie: zmian w budżecie gminy w 2004 roku

Załączniki
Treść Uchwały   496.000 KB
Treść załączników do uchwały   3.146 MB