główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała w sprawie: uchylenia uchwały Nr XXIV/104/04 Rady Gminy w Mokrsku z dnia 2 grudnia 2004 roku w sprawie ustalenia stawki czynszu dzierżawnego za grunty mienia komunalnego

UCHWAŁA Nr XXV/110/04 RADY GMINY W MOKRSKU  z dnia 29 grudnia 2004 roku w sprawie: uchylenia uchwały Nr XXV/104/04 Rady Gminy w Mokrsku  z dnia 2 grudnia 2004 roku w sprawie ustalenia stawki czynszu dzierżawnego za grunty mienia komunalnego.

Załączniki:
Treść Uchwały 167 KB
artykuł nr 2

Uchwała w sprawie: zmian w budżecie gminy w 2004 roku

UCHWAŁA NR XXV/109/04 RADY GMINY W MOKRSKU z dnia 29 grudnia 2004 roku w sprawie: zmian w budżecie gminy w 2004 roku

artykuł nr 3

Uchwała w sprawie: powołania Rady Społecznej przy SPZPOZ w Mokrsku

UCHWAŁA NR XXIV/108/04 RADY GMINY W MOKRSKU z dnia 2 grudnia 2004 roku w sprawie: powołania Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Podstawowej Opieki Zdrowotnej

Załączniki:
Treść Uchwały 383 KB
artykuł nr 4

Uchwała w sprawie: wyboru Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych, Prawa i Porządku Publicznego Rady Gminy

UCHWAŁA Nr XXIV/107/04 RADY GMINY W MOKRSKU z dnia 2 grudnia 2004 roku w sprawie: wyboru Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych, Prawa i Porządku Publicznego Rady Gminy

Załączniki:
Treść Uchwały 22 KB
artykuł nr 5

Uchwała w sprawie: odwołania przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych, Prawa i Porządku Publicznego

UCHWAŁA Nr XXIV/106/04 RADY GMINY W MOKRSKU z dnia 2 grudnia 2004 roku w sprawie: odwołania przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury. Zdrowia, Spraw Socjalnych, Prawa i Porządku Publicznego

Załączniki:
Treść Uchwały 22 KB