Uchwała w sprawie: przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Ożarowie

UCHWAŁA NR XX/85/04 RADY GMINY W MOKRSKU z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie: przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Ożarowie

Załączniki
Treść Uchwały   477.000 KB

Uchwała w sprawie: zaciągnięcia kredytu inwestycyjnego

UCHWAŁA NR XX/84/04 RADY GMINY W MOKRSKU z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie: zaciągnięcia kredytu inwestycyjnego

Załączniki
Treść Uchwały   209.000 KB

Uchwała w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

UCHWAŁA  NR XX/83/04 RADY GMINY W MOKRSKU z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Załączniki
Treść Uchwały   215.000 KB

Uchwała w sprawie: zmian w budżecie gminy w 2004 roku

UCHWAŁA NR XX/82/04 RADY GMINY W MOKRSKU z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie: zmian w budżecie gminy w 2004 roku
Załączniki
Treść Uchwały   37.000 KB
Treść załączników do Uchwały   512.500 KB

Uchwała w sprawie: ustalenia opłat administracyjnych za czynności urzędowe

Uchwała Nr XIX/81/04 Rady Gminy w Mokrsku z dnia 27 maja 2004 roku w sprawie:

ustalenia opłat administracyjnych za czynności urzędowe.

Załączniki
Treść Uchwały   81.480 KB

Uchwała w sprawie: zatwierdzenia taryf ceny i stawki opłat za wodę, wywóz i unieszkodliwianie ścieków bytowych z terenu miejscowości Mokrsko

Uchwała Nr XIX/80/04 Rady Gminy w Mokrsku z dnia 27 maja 2004 roku w sprawie:

zatwierdzenia taryf ceny i stawki opłat za wodę, wywóz i unieszkodliwianie ścieków bytowych z terenu miejscowości Mokrsko.

Załączniki
Treść Uchwały   24.500 KB

Uchwała w sprawie: uchylenia uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf ceny i stawki opłat za wodę, wywóz i unieszkodliwianie ścieków bytowych z terenu miejscowości Mokrsko

Uchwała Nr XIX/79/04 Rady Gminy w Mokrsku z dnia 27 maja 2004 roku w sprawie:

uchylenia uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf ceny i stawki opłat za wodę, wywóz i unieszkodliwianie ścieków bytowych z terenu miejscowości Mokrsko.

Załączniki
Treść Uchwały   60.404 KB

Uchwała w sprawie: przyjęcia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Mokrsku za 2003 rok

Uchwała Nr XVIII/78/04 Rady Gminy w Mokrsku z dnia 28 kwietnia 2004 roku w sprawie:

przyjęcia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Mokrsku za 2003 rok.

Załączniki
Treść Uchwały   106.817 KB
Załącznik do Uchwały   535.500 KB

Uchwała w sprawie: zatwierdzenia taryf ceny i stawki opłat za wodę, wywóz i unieszkodliwianie ścieków bytowych z terenu miejscowości Mokrsko

Uchwała Nr XVIII/77/04 Rady Gminy w Mokrsku z dnia 28 kwietnia 2004 roku w sprawie: zatwierdzenia taryf ceny i stawki opłat za wodę, wywóz i unieszkodliwianie ścieków bytowych z terenu miejscowości Mokrsko.
Załączniki
Treść Uchwały   80.139 KB

Uchwała w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Mokrsko na 2004 rok

Uchwała Nr XVIII/76/04 Rady Gminy w Mokrsku z dnia 28 kwietnia 2004 roku w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Mokrsko na 2004 rok.
Załączniki
Treść Uchwały   24.000 KB

Uchwała w sprawie: przyjęcia sprawozdania Wójta Gminy z wykonania budżetu gminy za 2003 rok oraz udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Mokrsko

Uchwała Nr XVIII/75/04 Rady Gminy w Mokrsku z dnia 28 kwietnia 2004 roku w sprawie: przyjęcia sprawozdania Wójta Gminy z wykonania budżetu gminy za 2003 rok oraz udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Mokrsko.
Załączniki
Treść Uchwały   22.500 KB

Uchwała w sprawie: przyjęcia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Ożarowie za 2003 rok

Uchwała Nr XVIII/74/04 Rady Gminy w Mokrsku z dnia 28 kwietnia 2004 roku w sprawie: przyjęcia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Ożarowie za 2003 rok.
Załączniki
Treść Uchwały   100.380 KB
Załączniki do Uchwały   540.000 KB