Uchwała w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Mokrsko na 2004 roku

Uchwała Nr XVII/73/04 Rady Gminy w Mokrsku z dnia 22 marca 2004 roku w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Mokrsko na 2004 rok.
Załączniki
Treść Uchwały   37.500 KB
Załączniki do Uchwały   612.000 KB

Uchwała w sprawie|: uchwalenia planu pracy Rady Gminy oraz Komisji na 2004 rok

Uchwała Nr XVII/72/04 Rady Gminy w Mokrsku z dnia 22 marca 2004 roku w sprawie: uchwalenia planu pracy Rady Gminy oraz Komisji na 2004 rok
Załączniki
Treść Uchwały   109.500 KB

Uchwała w sprawie: ustalenia minimalnej stawki czynszu najmu za lokale użytkowe.

Uchwała Nr XVII/70/04 Rady Gminy w Mokrsku z dnia 22 marca 2004 roku w sprawie: ustalenia minimalnej stawki czynszu najmu za lokale użytkowe.
Załączniki
Treść Uchwały   22.500 KB

Uchwała w sprawie: ustalenia opłat administracyjnych za czynności urzędowe

Uchwała Nr XVII/69/04 Rady Gminy w Mokrsku z dnia 22 marca 2004 roku w sprawie: ustalenia opłat administracyjnych za czynności urzędowe.
Załączniki
Treść Uchwały   22.500 KB

Uchwała w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2004 rok

Uchwała Nr XVII/68/04 Rady Gminy Mokrsko z dnia 22 marca 2004 roku w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2004 rok
Załączniki
Treść Uchwały   40.000 KB