główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Mokrsko na 2004 roku

Uchwała Nr XVII/73/04 Rady Gminy w Mokrsku z dnia 22 marca 2004 roku w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Mokrsko na 2004 rok.
Załączniki:
Treść Uchwały 38 KB
Załączniki do Uchwały 612 KB
artykuł nr 2

Uchwała w sprawie|: uchwalenia planu pracy Rady Gminy oraz Komisji na 2004 rok

Uchwała Nr XVII/72/04 Rady Gminy w Mokrsku z dnia 22 marca 2004 roku w sprawie: uchwalenia planu pracy Rady Gminy oraz Komisji na 2004 rok
Załączniki:
Treść Uchwały 110 KB
artykuł nr 3

Uchwała w sprawie: ustalenia minimalnej stawki czynszu najmu za lokale użytkowe.

Uchwała Nr XVII/70/04 Rady Gminy w Mokrsku z dnia 22 marca 2004 roku w sprawie: ustalenia minimalnej stawki czynszu najmu za lokale użytkowe.
Załączniki:
Treść Uchwały 23 KB
artykuł nr 4

Uchwała w sprawie: ustalenia opłat administracyjnych za czynności urzędowe

Uchwała Nr XVII/69/04 Rady Gminy w Mokrsku z dnia 22 marca 2004 roku w sprawie: ustalenia opłat administracyjnych za czynności urzędowe.
Załączniki:
Treść Uchwały 23 KB
artykuł nr 5

Uchwała w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2004 rok

Uchwała Nr XVII/68/04 Rady Gminy Mokrsko z dnia 22 marca 2004 roku w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2004 rok
Załączniki:
Treść Uchwały 40 KB