Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/151/2001 Rady Gminy w Mokrsku z dnia 26 kwietnia 2001 roku w sprawie powołania koordynatora Zespołu redakcyjnego w celu prowadzenia prac nad Monografią gminy Mokrsko

Uchwała Nr IV/20/02 Rady Gminy w Mokrsku z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie:  zmiany uchwały Nr XXIII/151/2001 Rady Gminy w Mokrsku z dnia 26 kwietnia 2001 roku w sprawie powołania koordynatora Zespołu redakcyjnego w celu prowadzenia prac nad Monografią gminy Mokrsko.
Załączniki
Treść uchwały   1.481 MB

Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/150/2001 Rady Gminy Mokrsko z dnia 26 kwietnia 2001 roku w sprawie wydania Monografii gminy Mokrsko

Uchwała Nr IV/19/02 Rady Gminy w Mokrsku z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXIII/150/2001 Rady Gminy Mokrsko z dnia 26 kwietnia 2001 roku w sprawie wydania Monografii gminy Mokrsko.
Załączniki
Treść Uchwały   1.279 MB

Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mokrsko

Uchwała Nr IV/18/02 Rady Gminy Mokrsko z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie: przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mokrsko.
Załączniki
Treść uchwały   6.315 MB

Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy w 2002 roku

Uchwała Nr IV/17/02 Rady Gminy w Mokrsku z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie: zmian w budżecie.
Załączniki
Treść uchwały   2.602 MB

Uchwała Rady Gminy w Mokrsku Nr III/14/02 z dnia 5 grudnia 2002 roku

Uchwała w sprawie: określenia stawek podatku od środków transportowych.
Załączniki
Treść Uchwały wraz z załącznikami   801.000 KB

Uchwała Rady Gminy w Mokrsku Nr III/13/02 z dnia 5 grudnia 2002 roku

Uchwała w sprawie: ustalenia stawek podatku od posiadania psów, terminu jego płatności i sposobu poboru.
Załączniki
Treść Uchwały   212.000 KB

Uchwała Rady Gminy w Mokrsku Nr III/12/02 z dnia 5 grudnia 2002 roku

Uchwała w sprawie: określenia wzorów formularzy informacji o nieruchomościach i deklaracjach na podatek od nieruchomości.
Załączniki
Treść Uchwały wraz z załącznikami   1.864 MB

Uchwała Rady Gminy w Mokrsku Nr III/10/02 z dnia 5 grudnia 2002 roku

Uchwała w sprawie: określenia wzorów formularzy informacji o lasach i deklaracjach na podatek leśny.
Załączniki
Treść Uchwały wraz z załącznikami   611.000 KB

Uchwała Rady Gminy w Mokrsku Nr III/8/02 z dnia 5 grudnia 2002 roku

W sprawie: określenia wzorów formularzy informacji o gruntach oraz deklaracji na podatek rolny
Załączniki
Treść Uchwały wraz z załącznikami   1.204 MB

Uchwała Nr II/6/02 Rady Gminy w Mokrsku z dnia 27 listopada 2002 roku

Uchwała w sprawie: ustalenia zasad otrzymywania i wysokości diet dla radnych oraz świadczenia dla Przewodniczącego Rady Gminy
Załączniki
Treść uchwały   154.000 KB

Uchwała Nr II/5/02 Rady Gminy w Mokrsku z dnia 27 listopada 2002 roku

Uchwała w sprawie: wynagrodzenia dla Wójta
Załączniki
Treść uchwały   76.500 KB

Uchwała Nr II/4/02 Rady Gminy w Mokrsku z dnia 27 listopada 2002 roku

Uchwała w sprawie: wyboru przewodniczących, zastępców przewodniczacych i sekretarzy komisji Rady Gminy

Załączniki
Treść uchwały   91.500 KB

Uchwała Nr II/3/02 Rady Gminy w Mokrsku z dnia 27 listopada 2002 roku

Uchwała w sprawie ustalenia składów osobowych stałych Komisji Rady Gminy wraz z załącznikami
Załączniki
Treść Uchwały   578.000 KB

Uchwała Nr I/2/02 Rady Gminy w Mokrsku z dnia 19 listopada 2002 roku

Uchwała w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy w Mokrsku

Załączniki
Treść Uchwały   59.500 KB

Uchwała Nr I/1/02 Rady Gminy w Mokrsku z dnia 19 listopada 2002 roku

Uchwała w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy w Mokrsku

Załączniki
Treść Uchwały   60.000 KB

Uchwała w sprawie ustalenia ceny skupu żyta do obliczenia podatku rolnego

U C H W A Ł A Nr. III/7/02 Rady Gminy w Mokrsku z dnia 5 grudnia 2002 r.,
Załączniki
Tekst jednolity - dokument DOC 22 KB   21.500 KB

Uchwała w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych

U C H W A Ł A NR. III/15/02 Rady Gminy w Mokrsku z dnia 5 grudnia 2002 r.,
Załączniki
Tekst jednolity - dokument DOC 56 KB   54.500 KB

Uchwała w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości

U C H W A Ł A Nr.III/11/02 Rady Gminy w Mokrsku z dnia 5 grudnia 2002 roku,
Załączniki
Tekst jednolity - dokument DOC 26 KB   25.500 KB

Uchwała w sprawie ustalenia ceny sprzedaży drewna przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku leśnego

Uchwała nr III/9/02 Rady Gminy w Mokrsku z dnia 5 grudnia 2002 r.,
Załączniki
Tekst jednolity - dokument DOC 21 KB   20.500 KB

Uchwała w sprawie ustalenia opłat administracyjnych za czynności urzędowe

U C H W A Ł A Nr. III/16/02 Rady Gminy w Mokrsku z dnia 5 grudnia 2002 roku,
Załączniki
Tekst jednolity - dokument DOC 24 KB   23.500 KB

Dostępne kategorie:
IV Kwartał
II Kwartał
I Kwartał