główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/151/2001 Rady Gminy w Mokrsku z dnia 26 kwietnia 2001 roku w sprawie powołania koordynatora Zespołu redakcyjnego w celu prowadzenia prac nad Monografią gminy Mokrsko

Uchwała Nr IV/20/02 Rady Gminy w Mokrsku z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie:  zmiany uchwały Nr XXIII/151/2001 Rady Gminy w Mokrsku z dnia 26 kwietnia 2001 roku w sprawie powołania koordynatora Zespołu redakcyjnego w celu prowadzenia prac nad Monografią gminy Mokrsko.
Załączniki:
Treść uchwały MB
artykuł nr 2

Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/150/2001 Rady Gminy Mokrsko z dnia 26 kwietnia 2001 roku w sprawie wydania Monografii gminy Mokrsko

Uchwała Nr IV/19/02 Rady Gminy w Mokrsku z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXIII/150/2001 Rady Gminy Mokrsko z dnia 26 kwietnia 2001 roku w sprawie wydania Monografii gminy Mokrsko.
Załączniki:
Treść Uchwały MB
artykuł nr 3

Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mokrsko

Uchwała Nr IV/18/02 Rady Gminy Mokrsko z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie: przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mokrsko.
Załączniki:
Treść uchwały MB
artykuł nr 4

Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy w 2002 roku

Uchwała Nr IV/17/02 Rady Gminy w Mokrsku z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie: zmian w budżecie.
Załączniki:
Treść uchwały MB
artykuł nr 5

Uchwała Rady Gminy w Mokrsku Nr III/14/02 z dnia 5 grudnia 2002 roku

Uchwała w sprawie: określenia stawek podatku od środków transportowych.
Dostępne kategorie:
IV Kwartał
II Kwartał
I Kwartał