Uchwała w sprawie: ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2003.

Uchwała Nr XV/67/03 Rady Gminy w Mokrsku z dnia 29 grudnia 2003 roku w sprawie: ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2003.
Załączniki
Treść Uchwały wraz z załącznikami   38.500 KB

Uchwała w sprawie: zmian w budżecie gminy w 2003 roku

Uchwała Nr XV/66/03 Rady Gminy w Mokrsku z dnia 29 grudnia 2003 roku w sprawie: zmian w budżecie gminy w 2003 roku
Załączniki
Treść Uchwały wraz z załącznikami   114.000 KB

Uchwała w sprawie: określenia wzorów formularzy informacji o nieruchomościach i deklaracji na podatek od nieruchomości

Uchwała Nr XIV/65/03 Rady Gminy w Mokrsku z dnia 18 grudnia 2003 roku w sprawie: określenia wzorów formularzy informacji o nieruchomościach i deklaracji na podatek od nieruchomości.
Załączniki
Treść Uchwały   24.000 KB
Załączniki do Uchwały   130.000 KB

Uchwała w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mokrsko, powiat wieluński, województwo łódzkie.

Uchwała Nr XIV/64/03 Rady Gminy w Mokrsku z dnia 18 grudnia 2003 roku w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mokrsko, powiat wieluński, województwo łódzkie.
Załączniki
Treść Uchwały   608.000 KB

Uchwała w sprawie: powołania skarbnika gminy

Uchwała Nr XIII/63/03 Rady Gminy w Mokrsku z dnia 5 grudnia 2003 roku w sprawie: powołania skarbnika gminy.
Załączniki
Treść Uchwały   26.500 KB

Uchwała w sprawie: powołania sekretarza gminy

Uchwała Nr XIII/62/03 Rady Gminy w Mokrsku z dnia 5 grudnia 2003 roku w sprawie: powołania sekretarza gminy.
Załączniki
Treść Uchwały   26.500 KB

Uchwała w sprawie: uchylenia Uchwały Nr X/50/95 Rady Gminy w Mokrsku z dnia 24 sierpnia 1995 roku w sprawie udzielenia upoważnienia Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mokrsku do wydawania decyzji w sprawie przyznania i odmowy przyznania zasiłków rodzinnych i pielegnacyjnych

Uchwała Nr XIII/61/03 Rady Gminy Mokrsko z dnia 5 grudnia 2003 roku w sprawie: uchylenia Uchwały Nr X/50/95 Rady Gminy w Mokrsku z dnia 24 sierpnia 1995 roku w sprawie udzielenia upoważnienia Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mokrsku do wydawania decyzji w sprawie przyznania i odmowy przyznania zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych.
Załączniki
Treść Uchwały   27.000 KB

Uchwała w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXII/159/94 Rady Gminy w Mokrsku z dnia 10 lutego 1994 roku w sprawie udzielenia upoważnienia Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mokrsku do wydawania decyzji administracyjnych w zakresie zadań zleconych, zadań własnych gminy oraz zadań własnych o charakterze obowiązkowym

Uchwała Nr XIII/60/03 Rady Gminy Mokrsko z dnia 5 grudnia 2003 roku w sprawie: uchylenia Uchwały Nr XXII/159/94 Rady Gminy w Mokrsku z dnia 10 lutego 1994 roku w sprawie udzielenia upoważnienia Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mokrsku do wydawania decyzji administarcyjnych w zakresie zadań zleconych, zadań własnych gminy oraz zadań własnych o charakterze obowiązkowym
Załączniki
Treść Uchwały   27.000 KB

Uchwała w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mokrsku

Uchwała Nr XIII/59/03 Rady Gminy w Mokrsku z dnia 5 grudnia 2003 roku w sprawie: uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mokrsku.
Załączniki
Treść Uchwały wraz z załącznikiem   52.500 KB

Uchwała w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych

Uchwała Nr XIII/58/03 Rady Gminy w Mokrsku z dnia 5 grudnia 2003 roku w sprawie: określenia stawek podatku od środków transportowych.
Załączniki
Treść Uchwały   127.000 KB

Uchwała w sprawie uchwalenia stawek podatku od posiadania psów, terminu jego płatności i sposobu poboru

Uchwała Nr XIII/57/03 Rady Gminy w Mokrsku z dnia 5 grudnia 2003 roku w sprawie: uchwalenia stawek podatku od posiadania psów, terminu jego płatności i sposobu poboru.
Załączniki
Treść uchwały   24.000 KB

Uchwała w sprawie określenia wzorów formularzy informacji o nieruchomościach i deklaracji na podatek od nieruchomości.

Uchwała Nr XIII/56/03 Rady Gminy w Mokrsku z dnia 5 grudnia 2003 roku w sprawie: określenia wzorów formularzy informacji o nieruchomościach i deklaracji na podatek od nieruchomości.
Załączniki
Treść Uchwały wraz z załącznikami   126.500 KB

Uchwała w sprawie: zwolnień od podatku od nieruchomości.

Uchwała Nr XIII/55/03 Rady Gminy w Mokrsku z dnia 5 grudnia 2003 roku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości.
Załączniki
Treść Uchwały   24.500 KB

Uchwała w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości.

Uchwała Nr XIII/54/03 Rady Gminy w Mokrsku z dnia 5 grudnia 2003 roku w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości.
Załączniki
Treść Uchwały   29.000 KB

Uchwała w sprawie: zaciągnięcia kredytu z Banku Spółdzielczego w Ruścu O/Mokrsko

Uchwała Nr XII/53/03 Rady Gminy Mokrsko z dnia 7 listopada 2003 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu z Banku Spółdzielczego w Ruścu O/Mokrsko.
Załączniki
Ttreśc Uchwały   27.500 KB

Uchwała w sprawie odwołania skarbnika gminy.

Uchwała Nr XII/52/03 Rady Gminy Mokrsko z dnia 7 listopada 2003 roku w sprawie odwołania skarbnika gminy.
Załączniki
Treść Uchwały   26.500 KB

Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy w 2003 roku

Uchwała Nr XII/51/03 Rady Gminy w Mokrsku z dnia 7 listopada 2003 roku w sprawie zmian w budżecie gminy w 2003 roku.
Załączniki
Treść Uchwały   60.000 KB

Uchwałą w sprawie: odwołania sekretarza gminy.

Uchwała Nr XI/50/03 Rady Gminy w Mokrsku z dnia 15 października 2003 roku w sprawie odwołania sekretarza gminy.
Załączniki
Treść uchwały   25.500 KB

Uchwała w sprawie: uchwalenia Statutu Sołectw w Gminie Mokrsko.

Uchwała Nr XI/49/03 Rady Gminy w Mokrsku z dnia 15 października 2003 roku w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa w Gminie Mokrsko.

Uchwała w sprawie: wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Wieluniu

Uchwała Nr XI/48/03 Rady Gminy w Mokrsku z dnia 15 października 2003 roku w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Wieluniu.
Załączniki
Treść uchwały   25.500 KB

Uchwała w sprawie: wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Wieluniu

Uchwała Nr XI/47/03 Rady Gminy w Mokrsku z dnia 15 października 2003 roku w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Wieluniu.
Załączniki
Treść uchwały   25.500 KB