Uchwała w sprawie: zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

Uchwała Nr X/46/03 Rady Gminy w Mokrsku z dnia 4 września 2003 roku w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
Załączniki
Treść Uchwały   42.000 KB

Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy w 2003 roku

Uchwała Nr X/45/03 Rady Gminy w Mokrsku z dnia 4 września 2003 roku w sprawie zmian w budżecie gminy w 2003 roku.
Załączniki
Treść uchwały   24.500 KB

Uchwała w sprawie uchylenia Uchwały Nr VII /35/03 Rady Gminy w Mokrsku z dnia 30 kwietnia 2003 roku w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Mokrsko miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

Uchwała Nr IX/44/03 Rady Gminy Mokrsko z dnia 29 sierpnia 2003 roku w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Mokrsko miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
Załączniki
Treść Uchwały   25.500 KB

Uchwała w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Uchwała Nr IX/43/03 Rady Gminy Mokrsko z dnia 29 sierpnia 2003 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.
Załączniki
Treść uchwały   27.000 KB

Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy w 2003 roku

Uchwała Nr IX/42/03 Rady Gminy w Mokrsku z dnia 29 sierpnia 2003 roku w sprawie zmian w budżecie gminy w 2003 roku.
Załączniki
Treść uchwały   51.500 KB