Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy w 2003 roku

Uchwała Nr IX/42/03 Rady Gminy w Mokrsku z dnia 29 sierpnia 2003 roku w sprawie zmian w budżecie gminy w 2003 roku.
Załączniki
Treść Uchwały   51.500 KB

Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy w 2003 roku

Uchwała Nr VIII/41/03 Rady Gminy w Mokrsku z dnia 27 czerwca 2003 roku w sprawie zmian w budżecie gminy w 2003 roku.
Załączniki
Treść uchwały   119.000 KB

Uchwała w sprawie powołania Zespołu ds. wyboru ławników.

Uchwała Nr VIII/40/03 Rady Gminy w Mokrsku z dnia 27 czerwca 2003 roku w sprawie powołania Zespołu ds. wyboru ławników.
Załączniki
Treść Uchwały   22.000 KB

Uchwała w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia Wójta.

Uchwała Nr VIII/39/03 Rady Gminy w Mokrsku z dnia 27 czerwca 2003 roku w sprawie: ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia Wójta.
Załączniki
Treść Uchwały   22.500 KB

Uchwała w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Gminy Mokrsko.

Uchwała Nr VII/38/03 Rady Gminy Mokrsko z dnia 30 kwietnia 2003 r. w sprawie: nadania Honorowego Obywatelstwa Gminy Mokrsko.
Załączniki
Treść Uchwały   21.000 KB

Uchwała w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Honorowego Obywatelstwa Gminy Mokrsko

Uchwała Nr VII/37/03 Rady Gminy Mokrsko z dnia 30 kwietnia 2003 roku w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu Honorowego Obywatelstwa Gminy Mokrsko.
Załączniki
Treść Uchwały   21.500 KB
Treść Regulaminu   29.000 KB
Treść Regulaminu   29.000 KB

Uchwała w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niz 3 lata.

Uchwała Nr VII/36/03 Rady Gminy w Mokrsku z dnia 30 kwietnia 2003 roku w sprawie: określenia zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata.
Załączniki
Treść Uchwały   22.500 KB
Załącznik do Uchwały   28.500 KB

Uchwała w sprawie powołania Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Ożarowie.

Uchwała Nr VII/34/03 Rady Gminy w Mokrsku z dnia 30 kwietnia 2003 roku w sprawie: powołania Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Ożarowie.
Załączniki
Treść Uchwały   28.500 B

Uchwała w sprawie powołania Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Mokrsku

Uchwała Nr VII/33/03 Rady Gminy w Mokrsku z dnia 30 kwietnia 2003 roku w sprawie: powołania Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Mokrsku.
Załączniki
Treść Uchwały   23.500 KB

Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Ożarowie za 2002 rok.

Uchwała Nr VII/32/03 Rady Gminy w Mokrsku z dnia 30 kwietnia 2003 roku w sprawie: przyjęcia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Ożarowie za 2002 rok.
Załączniki
Treść Uchwały   23.500 B

Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Mokrsku za 2002 rok

Uchwała Nr VII/31/03 Rady Gminy w Mokrsku z dnia 30 kwietnia 2003 roku: w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowtnej w Mokrsku za 2002 rok.
Załączniki
Treść Uchwały   23.500 B

Uchwała w sprawie zatwierdzenia taryf ceny i stawki opłat za wodę, wywóz i unieszkodliwianie ścieków bytowych z terenu miejscowości Mokrsko.

Uchwała Nr VII/30/03 Rady Gminy w Mokrsku z dnia 30 kwietnia 2003 roku w sprawie: zatwierdzenia taryf ceny i stawki opłat za wodę, wywóz i unieszkodliwianie ścieków bytowych z terenu miejscowości Mokrsko.
Załączniki
Treść Uchwały   24.500 KB

Uchwała w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody na terenie gminy Mokrsko.

Uchwała Nr VII/29/03 Rady Gminy w Mokrsku z dnia 30 kwietnia 2003 roku w sprawie: uchwalenia regulaminu dostarczania wody na terenie gminy Mokrsko.

Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania Wójta Gminy z wykonania budżetu gminy za 2002 rok oraz udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Mokrsko.

Uchwała Nr VII/28/03 Rady Gminy w Mokrsku z dnia 30 kwietnia 2003 roku w sprawie: przyjęcia sprawozdania Wójta Gminy z wykonania budżetu gminy za 2002 rok oraz udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Mokrsko.
Załączniki
Treść Uchwały   23.000 KB
Załącznik Nr 1 do Uchwały   191.000 KB
Załącznik Nr 2 do Uchwały   331.000 KB