główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała w sprawie odwołania delegowanego przedsatwiciela do Zgromadzenia Związku Gmin Ziemi Wieluńskiej oraz delegowanie przedstawiciela Rady Gminy do Zgromadzenia Związku Gmin Ziemi Wieluńskiej.

Uchwałą Nr VI/27/03 Rady Gminy w Mokrsku z dnia 21 marca 2003 roku w sprawie: odwołąnia delegowanego przedsatwiciela do Zgromadzenia Związku Gmin Ziemi Wieluńskiej oraz delegowanie przedstawiciela Rady Gminy do Zgromadzenia Związku Gmin Ziemi Wieluńskiej.
Załączniki:
Treść Uchwały 26 KB
artykuł nr 2

Uchwała w sprawie poboru podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa oraz ustalenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.

Uchwałą Nr VI/26/03 Rady Gminy  Mokrsko z dnia 21 marca 2003 roku w sprawie: poboru podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa oraz ustalenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.
Załączniki:
Treść Uchwały 28 KB
artykuł nr 3

Uchwała w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Uchwała Nr VI/25/03 Rady Gminy w Mokrsku z dnia 21 marca 2003 roku w sprawie: zaciągniecia pozyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.
Załączniki:
Treść Uchwały 27 KB
artykuł nr 4

Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mokrsko na 2003 rok

Uchwała Nr VI/24/03 Rady Gminy w Mokrsku z dnia 21 marca 2003 roku w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Mokrsko na 2003 rok.
artykuł nr 5

Uchwała w sprawie uchwalenia statutu gminy Mokrsko.

Uchwała Nr V/23/03 Rady Gminy w Mokrsku z dnia 31 stycznia 2003 roku w sprawie: uchwalenia statutu gminy Mokrsko.