Uchwała w sprawie odwołania delegowanego przedsatwiciela do Zgromadzenia Związku Gmin Ziemi Wieluńskiej oraz delegowanie przedstawiciela Rady Gminy do Zgromadzenia Związku Gmin Ziemi Wieluńskiej.

Uchwałą Nr VI/27/03 Rady Gminy w Mokrsku z dnia 21 marca 2003 roku w sprawie: odwołąnia delegowanego przedsatwiciela do Zgromadzenia Związku Gmin Ziemi Wieluńskiej oraz delegowanie przedstawiciela Rady Gminy do Zgromadzenia Związku Gmin Ziemi Wieluńskiej.
Załączniki
Treść Uchwały   25.500 KB

Uchwała w sprawie poboru podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa oraz ustalenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.

Uchwałą Nr VI/26/03 Rady Gminy Mokrsko z dnia 21 marca 2003 roku w sprawie: poboru podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa oraz ustalenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.
Załączniki
Treść Uchwały   27.500 KB

Uchwała w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Uchwała Nr VI/25/03 Rady Gminy w Mokrsku z dnia 21 marca 2003 roku w sprawie: zaciągniecia pozyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.
Załączniki
Treść Uchwały   27.000 KB

Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mokrsko na 2003 rok

Uchwała Nr VI/24/03 Rady Gminy w Mokrsku z dnia 21 marca 2003 roku w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Mokrsko na 2003 rok.

Uchwała w sprawie uchwalenia statutu gminy Mokrsko.

Uchwała Nr V/23/03 Rady Gminy w Mokrsku z dnia 31 stycznia 2003 roku w sprawie: uchwalenia statutu gminy Mokrsko.
Załączniki
Treść Uchwały wraz z załącznikami   452.000 KB

Uchwała w sprawie: uchwalenia "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2003 rok".

Uchwała Nr V/22/03 Rady Gminy w Mokrsku z dnia 31 stycznia 2003 roku w sprawie: uchwalenia "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2003 rok".
Załączniki
Treść Uchwały   63.000 KB

Uchwała w sprawie uchwalenia planu pracy Rady oraz komisji na 2003 rok

Uchwała Nr V/21/03 Rady Gminy w Mokrsku z dnia 31 stycznia 2003 roku w sprawie: uchwalenia planu Rady oraz komisji na 2003 rok.
Załączniki
Treść Uchwały   100.500 KB