główna zawartość
artykuł nr 1

Obwieszczenie Marszałka Województwa Łódzkiego

z dnia 1 lutego 2021 roku w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu projektu uchwały o podziale województwa łódzkiego na obwody łowieckie