główna zawartość
artykuł nr 1

OBWIESZCZENIE Burmistrza Praszki o wydaniu decyzji o...

w sprawie rozbudowy drogi krajowej nr 45

artykuł nr 2

OBWIESZCZENIE o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

artykuł nr 3

OBWIESZCZENIE Burmistrza Praszki w sprawie rozbudowy drogi krajowej nr 45 na odcinku Praszka - granica województwa opolskiego

Załączniki:
Obwieszczenie 248 KB
artykuł nr 4

OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w gminie Mokrsko

Załączniki:
Obwieszczenie 461 KB
artykuł nr 5

Zawiadomienie Wójta Gminy o wyłożeniu do publicznego...

dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, stanowiących własność osób fizycznych i wspólnot gruntowych obrębów ewidencyjnych gminy Mokrsko