główna zawartość
artykuł nr 1

OBWIESZCZENIE Burmistrza Praszki w sprawie rozbudowy drogi krajowej nr 45 na odcinku Praszka - granica województwa opolskiego

Załączniki:
Obwieszczenie 248 KB
artykuł nr 2

OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w gminie Mokrsko

Załączniki:
Obwieszczenie 461 KB
artykuł nr 3

Zawiadomienie Wójta Gminy o wyłożeniu do publicznego...

dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, stanowiących własność osób fizycznych i wspólnot gruntowych obrębów ewidencyjnych gminy Mokrsko

artykuł nr 4

Obwieszczenie Wójta Gminy Mokrsko o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w gminie Mokrsko wraz z prognozą oddziaływania na środowisko