Obwieszczenie z dnia 06.12.2018 r.

dotyczy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak: GKOiD.6220.4.2018.TK.10 stwierdzającą brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Wykonaniu dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej 4513E od skrzyżowania do m. Wróblew do drogi powiatowej nr 4509E dł. ok. 2,5 km” na działkach o nr ewid. 76, 1243/1, 1243/2 obręb Mokrsko, gm. Mokrsko oraz na działkach o nr ewid. 191, 190 obręb Wichernik, gm. Skomlin”.

Załączniki
Obwieszczenie   33.000 KB

Obwieszczenie (zawiadomienie)o zebranych materiałach i dokumentach przed wydaniem decyzji

dotyczy przedsięwzięcia: ?Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej 4513E od skrzyżowania do m. Wróblew do drogi powiatowej nr 4509E dł. ok. 2,5 km? na działkach o nr ewid. 76, 1243/1, 1243/2 obręb Mokrsko, gm. Mokrsko oraz na działkach o nr ewid. 191, 190 obręb Wichernik, gm. Skomlin?

Załączniki
Obwieszczenie   33.000 KB

Obwieszczenie Wójta Gminy Mokrsko i Postanowienie z dnia 5 listopada 2018...

„Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej 4513E od skrzyżowania do m. Wróblew do drogi powiatowej nr 4509E dł. ok. 2,5 km” na działkach o nr ewid. 76, 1243/1, 1243/2 obręb Mokrsko, gm. Mokrsko oraz na działkach o nr ewid. 191, 190 obręb Wichernik, gm. Skomlin”

Obwieszczenie (zawiadomienie) Wójta Gminy Mokrsko z dnia 31 października ...

 

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - przebudowa dróg powiatowych

„Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej 4513E od skrzyżowania do m. Wróblew do drogi powiatowej nr 4509E dł. ok. 2,5 km” na działkach o nr ewid. 76, 1243/1, 1243/2 obręb Mokrsko, gm. Mokrsko oraz na działkach o nr ewid. 191, 190 obręb Wichernik, gm. Skomlin

Obwieszczenie z dn. 7.09.2018 r.

Obwieszczenie o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na "Przebudowie drogi powiatowej 4510E w m. Mokrsko od km 0+000,00 km do km 1+464 (od remizy OSP Mokrsko do wjazdu na boisko "Orlik") na działkach o nr ewid. 1154/3, 915 obręb Mokrsko"

Załączniki
Obwieszczenie   349.637 KB

OBWIESZCZENIE (zawiadomienie) o zebranych materiałach i dokumentach przed wydaniem decyzji

Załączniki
Obwieszczenie (zawiadomienie)   27.500 KB

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

"Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku Zakłądu Przetwórstwa Mięsno-Wędliniarskiego-Strzała Sp. z o.o. w Mokrsku, przewidziana do realizacji na działkach o nr ewid. 1161/1, 1161/3, 1160/8, 1160/4, 1160/7 oraz 1160/6 obręb Mokrsko w gminie Mokrsko"

Załączniki
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania   762.646 KB

Postanowienie Wójta Gminy Mokrsko

"Przebudowa drogi powiatowej 4510E w m. Mokrsko od km 0+000,00 do km 1+464 (od remizy OSP Mokrsko do wjazdu na boisko "Orlik")" na działkach o nr ewid. 1154/3, 915 obręb Mokrsko

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

 „Przebudowa drogi powiatowej 4510E w m. Mokrsko od km 0+000,00 do km 1+464 (od remizy OSP Mokrsko do wjazdu na boisko ,,0rlik”)” na działkach o nr ewid. 115413, 915 obręb Mokrsko.

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MOKRSKO z dnia 14 czerwca 2018 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mokrsko wraz z prognoza oddziaływania na środowisko

Załączniki
Obwieszczenie   461.815 KB

Obwieszczenie z dnia 24 maja 2018 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Załączniki
Obwieszczenie   550.825 KB

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

dotyczy: budowy stacji bazowej telefonii komórkowej sieci PLAY

Obwieszczenie Wójta Gminy Mokrsko z dnia 8 stycznia 2018 r. - dotyczy "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Mokrsko do roku 2020"

Załączniki
Obwieszczenie   280.682 KB