główna zawartość
artykuł nr 1

Obwieszczenie z dnia 06.12.2018 r.

dotyczy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak: GKOiD.6220.4.2018.TK.10 stwierdzającą brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Wykonaniu dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej 4513E od skrzyżowania do m. Wróblew do drogi powiatowej nr 4509E dł. ok. 2,5 km” na działkach o nr ewid. 76, 1243/1, 1243/2 obręb Mokrsko, gm. Mokrsko oraz na działkach o nr ewid. 191, 190 obręb Wichernik, gm. Skomlin”.

Załączniki:
Obwieszczenie 33 KB
artykuł nr 2

Obwieszczenie (zawiadomienie)o zebranych materiałach i dokumentach przed wydaniem decyzji

dotyczy przedsięwzięcia: ?Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej 4513E od skrzyżowania do m. Wróblew do drogi powiatowej nr 4509E dł. ok. 2,5 km? na działkach o nr ewid. 76, 1243/1, 1243/2 obręb Mokrsko, gm. Mokrsko oraz na działkach o nr ewid. 191, 190 obręb Wichernik, gm. Skomlin?

Załączniki:
Obwieszczenie 33 KB
artykuł nr 3

Obwieszczenie Wójta Gminy Mokrsko i Postanowienie z dnia 5...

„Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej 4513E od skrzyżowania do m. Wróblew do drogi powiatowej nr 4509E dł. ok. 2,5 km” na działkach o nr ewid. 76, 1243/1, 1243/2 obręb Mokrsko, gm. Mokrsko oraz na działkach o nr ewid. 191, 190 obręb Wichernik, gm. Skomlin”

artykuł nr 4

Obwieszczenie (zawiadomienie) Wójta Gminy Mokrsko z dnia 31...

artykuł nr 5

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - przebudowa dróg powiatowych

 „Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej 4513E od skrzyżowania do m. Wróblew do drogi powiatowej nr 4509E dł. ok. 2,5 km” na działkach o nr ewid. 76, 1243/1, 1243/2 obręb Mokrsko, gm. Mokrsko oraz na działkach o nr ewid. 191, 190 obręb Wichernik, gm. Skomlin