główna zawartość
artykuł nr 1

Sołectwo Jasna Góra

SOŁECTWO

JASNA GÓRA

 

Instytucje:

1.   Państwowy Dom Dziecka w Komornikach, teren wsi Orzechowiec – obecnie
30 wychowanków w wieku od 3 do 18 lat (podlega Starostwu Powiatowemu Wieluniu).

Organizacje:

Jedyną organizacją w sołectwie Jasna Góra jest Rada Sołecka. Mieszkańcy sołectwa
są członkami Rady Parafialnej Komornik i OSP Komorniki dodatkowo biorą czynny udział
w organizacjach na terenie gminy i powiatu.

Charakterystyka:

Jasna Góra jest sołectwem w skład, którego wchodzą poza wspomnianą Jasną Górą, Orzechowiec i Poręby. Jeśli chodzi o Kolonię Jasna Góra wydaje się, że powstała dopiero
na początku wieku XX przynajmniej tak można wnioskować śledząc badania historyków zawarte w Monografii Gminy Mokrsko napisanej pod red. Tadeusz Olejnika, fundamentalnej pozycji traktującej o przeszłości naszej „małej ojczyzny”.

 

Obiekty:

 Państwowy Dom Dziecka z parkiem, w którym znajdują się liczne pomniki przyrody. Istnieje od 1927 roku, zgodnie z archiwum historii Domu Dziecka znajduję się
w Pniewach (Dom Założycielski sióstr Urszulanek w Pniewach). W roku 1927 matka Urszula Ledóchowska objęła opiekę nad nową placówką opiekuńczo-wychowawczą.
 Na zakład ten, powiat przeznaczył obszerny dom, dawny dwór położony w parku
w Komornikach, siedzibę „Kordonu” wojsk carskich. W lipcu 1928 r. pani Felicja Rymarkiewiczowa ufundowała kaplicę dla dzieci i sióstr z zakładu. W 1941 r. Niemcy otoczyli Komorniki i rozpoczęło się wysiedlenie. Lata 1941-1946 siostry wraz z dziećmi spędziły w Brwinowie on również został zlikwidowany, dlatego dzieci zostały przewiezione do Pniew, Ostrowa i Bogdańca. W budynku dworu uruchomiono w 1945 r. Uniwersytet Ludowy, którego kierownikiem i organizatorem był Wacław Jędrzejewski. W 1948 r. Uniwersytet zlikwidowano, jego wyposażenie przewieziono do budynku dworu
w Mokrsku, gdzie miała powstać szkoła rolnicza. Po zlikwidowaniu Uniwersytetu obiekt Domu Dziecka został przekazany na rzecz Kuratorium Okręgu Szkolnego Łódzkiego
z przeznaczeniem na Państwowy Dom Dziecka, którego kierownikiem został Kazimierz Dominas. Na dzień dzisiejszy Dom Dziecka ma adres Orzechowiec 30 i nie znajduje się w sołectwie Komorniki, jednakże jest z nim bardzo silnie powiązany. Dom Dziecka niedawno obchodził jubileusz 80-lecia istnienia placówki. W Domu Dziecka przebywa obecnie 30 wychowanków w wieku od 3 do 18 lat, kierownikiem jest Katarzyna Olejnik.

Dostępne kategorie:
Sołtys
Rada Sołecka