główna zawartość
artykuł nr 1

Sołectwo Mątewki

Sołectwo Mątewki

 

 

INSTYTUCJE : brak

 

ORGANIZACJE:

 

Jedyną organizacją w sołectwie Mątewki jest Rada Sołecka. Mieszkańcy sołectwa
są członkami Rady Parafialnej Chotowa oraz LZS - Chotów, natomiast w Słupsku są członkami OSP, Orkiestry Dętej, Klubu Seniora, Koła Gospodyń. Biorą czynny udział w organizacjach na terenie gminy i powiatu.

CHARAKTERYSTYKA MIEJSCOWOŚCI MĄTEWKI:

 

 

Mątewki to jedno z 12 sołectw gminy Mokrsko, położonej w powiecie wieluńskim, w południowo zachodniej części województwa łódzkiego.

W skład sołectwa Mątewki wchodzi tylko sama miejscowość Mątewki bez przysiólków. Wg stanu na dzień 13.10.2008 r. Mątewki liczą 74 mieszkańców, z których większość pracuje we własnych, niewielkich gospodarstwach rolnych, w pobliskim Wieluniu i okolicach lub za pracą wyemigrowali za granicę.

Mątewki położone są w północnej części Gminy Mokrsko, pomiędzy miejscowościami Chotów i Słupsko. Przeważają tereny pod zabudowę zagrodową i mieszkaniową jednorodzinną, wzdłuż drogi powiatowej są usytuowane tereny pod zabudowę zagrodową.

Na obecnym terenie gminy pierwsze ślady bytności ludzi sięgają neolitu (4500- 1800 lat p.n.e.), choć zapewne ludzie przebywali tu już dużo wcześniej, bowiem w pobliskich Marężach (dawniej teren gminy Mokrsko) odnaleziono narzędzia, których wiek szacuje się 12000-8200 lat p.n.e[1].

Pierwszą wzmiankę o tej miejscowości można znaleźć w wykazie z 1827 r. który wskazuje, że Mątewki były własnością prywatną. Od samego początku istnienia Mątewki przynależały do parafii Chotów.[1] Szersze informacje o dziejach Mątewek i miejscowości wchodzących w skład gminy Mokrsko można znaleźć w obszernej „Monografii Gminy Mokrsko” wykonanej na zlecenie Urzędu Gminy w Mokrsko a przygotowanej przez zespół autorski składający się z historyków: „Monografia Gminy Mokrsko”, opr. zb. pod  redakcją Tadeusza Olejnika, Wieluń 2004 r.

Dostępne kategorie:
Sołtys
Rada Sołecka