główna zawartość
artykuł nr 1

Sołectwo Komorniki

SOŁECTWO

KOMORNIKI

 

Instytucje:

1.   Publiczna Szkoła Podstawowa w Komornikach – w roku szkolnym 2007/2008 - 6 oddziałów, 76 uczniów.

2.   Publiczne Przedszkole w Komornikach – w roku szkolnym 2007/2008 – 1 oddział, 21 dzieci.

3.   Parafia pod wezwaniem Św. Mikołaja w Komornikach.

4.   Państwowy Dom Dziecka w Komornikach – 30 wychowanków w wieku od 4 do 21 lat (podlega Starostwu Powiatowemu Wieluniu, teren wsi Orzechowiec).

Organizacje:

1.   Ochotnicza Straż Pożarna w Komornikach – założona w 1910 r., wyposażona w samochód ratowniczo – gaśniczy marki Żuk (z 1978r.). OSP w Komornikach dysponuje również domem strażackim wybudowanym po II wojnie światowej.

2.   Rada Parafialna.

Obiekty:

 

  Kościół p.w. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Komornikach – do rejestru zabytków wpisano go w 1967. Wiadomo jednak, że parafia istniała już na początku XV w. Zachowany do dziś obecny murowany kościół ma cechy późnorenesansowe. Wzniesiony został na przełomie lat 20. i 30. XVII w. Fundatorem byli Ewa i Andrzej Woliccy, ówcześni właściciele Komornik. Komornicka świątynia jest orientowana, jednonawowa i jednowiekowa, wzniesiona na rzucie prostokąta zamkniętego od wschodu (prezbiterium) wielobocznie, od zachodu ograniczonego kwadratową wieżą. Ołtarze, główny i boczne oraz ambona są barokowe, pochodzą z XVIII w. W głównym ołtarzu umieszczono barokowy krucyfiks z XVII w., w prawym bocznym obraz Matki Boskiej z Dzieciątkiem 1 poł. XVIIw., a w lewym obraz św. Mikołaja Biskupa z XVIII w. Pod kościołem znajdują się krypty grobowe, lecz brakuje informacji, co do tożsamości pochowanych. W kruchcie pod wieżą, jest tablica epitafijna z czarnego marmuru poświęcona ks. Nowakowi, który poniósł śmierć w Dachau w dniu 18 V 1942 r.

Nowoczesna świetlica wiejska – Powstała w 2010 roku z wyremontowanego budynku komunalnego. Na inwestycję pozyskano dofinansowanie w wysokości 480 tys. zł z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Wkład własny wyniósł 312 tys. zł. Do świetlicy zakupiono kompletne wyposażenie m.in. zestawy komputerowe, regały, szafy, stoliki. Wykonano parking przy świetlicy, chodnik na Pasterniku wraz wjazdami do posesji i dojściem do boiska wielofunkcyjnego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Państwowy Dom Dziecka z parkiem, w którym znajdują się liczne pomniki przyrody. Uruchomiony został 1 września 1949 r. w budynku dworu w Komornikach, w którym przed wojną funkcjonował sierociniec. W budynku dworu uruchomiono w 1945 r. Uniwersytet Ludowy, którego kierownikiem i organizatorem był Wacław Jędrzejewski. W 1948 r. Uniwersytet zlikwidowano, jego wyposażenie przewieziono do budynku dworu w Mokrsku, gdzie miała powstać szkoła rolnicza. Po zlikwidowaniu Uniwersytetu władze kuratoryjne postanowiły zorganizować w Komornikach Dom Dziecka, którego kierownikiem został Kazimierz Dominas. Na dzień dzisiejszy Dom Dziecka ma adres Orzechowiec 20 i nie znajduje się w sołectwie Komorniki, jednakże jest z nim bardzo silnie powiązany. W domu dziecka przebywa obecnie 30 wychowanków w wieku od 4 do 21 lat, kierownikiem jest Katarzyna Olejnik.

 

- Obiekt Publicznej Szkoły Podstawowej w Komornikach i Publicznego Przedszkola w Komornikach

 

-  boisko sportowe

- Dom Strażacki w Komornikach.

Dostępne kategorie:
Sołtys
Rada Sołecka