główna zawartość
artykuł nr 1

Sołectwo Brzeziny

SOŁECTWO

BRZEZINY

 

 

Instytucje: brak

Organizacje:

 Jedyną organizacją w sołectwie Brzeziny jest Rada Sołecka. Mieszkańcy sołectwa
są członkami Rady Parafialnej Ożarowa, OSP Ożarów oraz są członkami Orkiestry Dętej Ożarów Dziecięcego i Seniorskiego Zespołu Śpiewaczo – Obrzędowego, LZS – Ożarów. Biorą czynny udział w organizacjach na terenie gminy i powiatu.

 

Sołectwo Brzeziny położone jest we wschodniej części gminy Mokrsko. Charakteryzuje się pagórkowatym terenem. Zabudowa wsi skupia się wzdłuż drogi dojazdowej a domostwa mieszkańców są rozproszone. Przeważają tereny pod zabudowę zagrodową.

Na obecnym terenie gminy pierwsze ślady bytności ludzi sięgają neolitu (4500- 1800 lat p.n.e.), choć zapewne ludzie przebywali tu już dużo wcześniej, bowiem w pobliskich Marężach (dawniej teren gminy Mokrsko) odnaleziono narzędzia, których wiek szacuje się 12000-8200 lat p.n.e. Pisane ślady dotyczące konkretnych miejscowości są jednak dużo późniejsze i sięgają średniowiecza. Wsie wchodzące w skład gminy były własnością książęcą, a niektóre prywatną.

 

Skąd nazwa Brzeziny?

Brzeziny leżą pomiędzy Ożarowem a Krzyworzeką. Jest ona stosunkowo młoda. Powstała po rozparcelowaniu łąk, pól i nieużytków z majątku ziemskiego, dóbr ożarowskich. Osiedlili się tam ludzie spragnieni własnego kawałka ziemi. Po wytyczeniu granic własnych działek, zabrali się ochoczo do budowania domostw. Był to okres niezbyt sprzyjający tworzeniu, a i ludzie też niezbyt zamożni, więc starali się najmniejszym kosztem zrealizować swoje plany. Każdy nowy gospodarz uporawszy się wpierw z pracami polowymi, zwoził sobie materiał do budowy. Okolica była przychylna dla swych nowych właścicieli, bo to i piasek w pobliżu, i kamień i drzewa wokoło. Glina też się znalazła, a źródełko biło czystą wodą. Upłynęło czasu mało-wiele, a już pierwsze chaty, co zaradniejszych i pracowitszych ludzi powstały. Dziwił się nawet sam dziedzic, że ludzie mogą być tak pomysłowi i pracowici. Oni jednak patrzyli na to zupełnie inaczej, nie przez ogrom wysiłku, ale przez radość posiadania własnej ziemi i domu. Powstał jednak problem z nazwą wsi. Mieszkańcy nie chcieli przynależeć do Ożarowa. Stworzyli sobie własną wieś, małą rodzinną wręcz społeczność. Początkowo nie było jednomyślności, co do nazwy. Padały różne propozycje, ale żadna nie wiązała się bezpośrednio z tą ziemią, pracą i ludźmi. Wszystkim spodobała się dopiero nazwa najprostsza – Brzezina, od dużej ilości brzóz. W każdym obejściu przynajmniej kilka tych drzew rosło, a i spory zagajnik brzezinowy okalał chaty i pola ze wszystkich stron.

 Brzezina – pierwsza nazwa wsi. Obecnie sołectwo Brzeziny, maleńka miejscowość niedaleko Ożarowa. Brzozy rosną tu po dzień dzisiejszy. Nikt ich nie sadzi, same, dla upamiętnienia nazwy, sieją się i rosną. I niech tak pozostanie!

 

Krzyż na rozstaju dróg

Daty postawienia krzyża na Brzezinach nikt nie pamięta. Według podań ustnych, stanął on jako wotum dziękczynne ojca, za cudowne uleczenie córki. Fundator krzyża pochodził z Popowic lub Kadłuba i według przekazu, złożył przysięgę Bogu, że jeżeli uleczy jego dziecko, to postawi kilka krzyży przydrożnych w podzięce. Druga wieść głosi, że krzyż ufundował ojciec, w podzięce za syna, który wyuczył się za księdza, co nie było łatwe w latach komunistycznych.

 

Dostępne kategorie:
Sołtys
Rada Sołecka