Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

dotyczy przebudowy drogi powiatowej 451E

Załączniki
Decyzja   7.980 MB

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

"Przebudowa drogi powiatowej 4510E w m. Mokrsko od km 0+000,00 do km 1+464 (od remizy OSP Mokrsko do wjazdu na boisko "Orlik") na działkach o nr ewid. 1154/3, 915 obręb Mokrsko"

Załączniki
Decyzja   6.948 MB
Charakterystyka przedsięwzięcia   1.183 MB

Decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej PLAY w Ożarowie.

Załączniki
Decyzja   1.758 MB

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach - rozbudowa stacji paliw w Krzyworzece

Załączniki
Decyzja   8.177 MB

Decyzja o umorzeniu postępowania "Rozbudowa Zakładów Mięsnych Henryk Kania S.A. - Zakład w Mokrsku 343"

Załączniki
Decyzja   3.651 MB

Decyzja zamienna z dnia 25 października 2016

w sprawie "Rozbudowy drogi gminnej w miejscowości Ożarów (Lasek) o dł. 1200mb ... "

Decyzja umarzająca z dnia 7 czerwca 2016 r.

"Budowa budynku chlewni wraz z instalacjami i niezbędną infrastrukturą techniczną"

Decyzja środowiskowa zamienna ws. budowy drogi gminnej Mokrsko (Kośnik)

Załączniki
Dezycja z dnia 15 lipca 2015 r,   73.500 KB

Decyzja środowiskowa zamienna ws. budowy drogi gminnej w miejscowości Ożarów (Lasek) wraz z przebudową drogi powiatowej Nr 4514E

Załączniki
Dezycja z dnia 15 lipca 2015 r,   74.000 KB

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach w sprawie przebudowie drogi gminnej w miejscowości Krzyworzeka

Załączniki
Decyzja   254.122 KB
Decyzja   254.122 KB

Decyzja ws. przebudowy drogi wewnętrznej w miejscowości Krzyworzeka

Załączniki
Decyzja   417.584 KB

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 07.03. 2011 r.

Przedsięwzięcie polega na przebudowie drogi powiatowej Nr 4510E Wieluń

– Skomlin – Bolesławiec od km 5+210 do km 7+071 i od km 8+877,50 do km 10+482
w m. Krzyworzeka i Mokrsko o łącznej długości 3,4655 km, na działkach Nr 422, 126,
511, 34, 801, 736 położonych w obrębie Krzyworzeka i Nr 915, 914, 1142, 1104,
1154, 353/9, 353/7, 1404, 241, 1379, 244, 1369, 1006, 1587/2, 221, 1272, 1259
położonych w obrębie Mokrsko, gm. Mokrsko.
Załączniki
Treść decyzji   241.481 KB

Decyzja z 4.01.2011r. w sprawie budowy gazociągu wysokiego ciśnienia DN 300 i DN 100 PN 63 wraz z przewodami osłonowymi 2 x ?50 dla kabli do transmisji danych z miejscowości Dębina (gm. Gorzów Śląski) do miejscowości Dąbrowa (gm. Wieluń) przez gminy Praszka i Mokrsko oraz stacji redukcyjno-pomiarowej Io

Decyzja środowiskowa o przebudowie drogi gminnej Krzyworzeka - Ożarów

Załączniki
Decyzja z dnia 30.07.2010 r.   246.029 KB

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 04.02.2010 r.

Decyzja w sprawie przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej z przyłączami kanalizacyjnymi i przepompowniami ścieków w miejscowości Krzyworzeka, gm. Mokrsko.

Załączniki
Treść Decyzji   96.423 KB

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 19.01.2010 r.

Decyzja na temat przedsięwzięcia polegającego na odnowie centrum wsi Krzyworzeka polegającej na budowie obiektu sportowego wraz z budową chodników (dz. Nr 126, Nr 422, Nr 581/1, Nr 581/2, Nr 581/3, Nr 581/4, obręb Krzyworzeka, gm. Mokrsko).

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 15.10.2009r.

WÓJT GMINY MOKRSKO ORZEKA:

  1. Realizację przedmiotowego przedsięwzięcia i stwierdza brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
  2. Określa warunki realizacji przedsięwzięcia biorąc pod uwagę informacje art. 63 ust. 1 ustawy.
  3. Charakterystyka i karta informacyjna przedsięwzięcia stanowią załączniki do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
    Warunki realizacji przedsięwzięcia:

Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia:

Przedsięwzięcie polega na przebudowie drogi powiatowej nr 4510E Wieluń – Skomlin – Toplin w m. Mokrsko (działki Nr 1154, Nr 1243/2, Nr 76, Nr 30, obręb Mokrsko, gm. Mokrsko).

Załączniki
Treść Decyzji   94.448 KB

Decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Wójt Gminy Mokrsko umarza postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na inwentaryzacji dachu i przeło?eniu pokrycia na budynku kościoła Św. Stanisława B.M. w Mokrsku (dz. Nr 1376, obręb Mokrsko, gm. Mokrsko).
Załączniki
Treść Decyzji   63.776 KB

Decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Wójt Gminy Mokrsko umarza postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na odwodnieniu terenu przy kościele p.w. Św. Idziego w Chotowie, gm. Mokrsko (dz. Nr 231, obręb Chotów, gm. Mokrsko).
Załączniki
Treść Decyzji   63.000 KB

Decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Wójt Gminy Mokrsko umarza postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody
na realizację przedsięwzięcia polegającego na remoncie zabytkowej XIII – wiecznej dzwonnicy
usytuowanej przy kościele parafialnym p.w. Św. Ap. Piotra i Pawła Krzyworzece
(dz. Nr 816/2, obręb Krzyworzeka, gm. Mokrsko).

Załączniki
Treść Decyzji   63.989 KB

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie kompleksu sportowego w ramach odnowy centrum miejscowości Chotów na działkach o nr ew. 245, 246, 243/2, obręb Chotów, gmina Mokrsko.

Treść decyzji

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie odcicnka drogi gminnej Ożarów - Kowale

Treść decyzji

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie odcinka drogi gminnej Morzykobyła - Ożarów

Treść decyzji.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Budowie kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompowniami ścieków w miejscowości Mokrsko, gmina Mokrsko (część "A", "B", "C")".
Załączniki
Treść Decyzji   240.666 KB

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

DECYZJA o środowiskowych uwarunkwaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie zakładu przetwórstwa mięsno-wędliniarskiego w miejscowości Mokrsko.
Załączniki
Treść Decyzji   225.794 KB

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni wiatrowej w miejscowości Ożarów.

Załączniki
Treść Decyzji   58.650 KB

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

DECYZJA z dnia 06 listopada 2006 roku o środowiskowych uwarunkowanich zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji iłów ze złoża "Mokrsko".
Załączniki
Treść Decyzji   826.500 KB

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Decyzja z dnia 22 września 2006 roku określająca środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na rozbudowie drogi powiatowej Nr 4510E Wieluń-Skomlin-Bolesławiec od km 0+000 do km 0+460, dł. 0,460 km, obręb Mokrsko (działka nr ew. 915) oraz wykonaniu kanalizacji deszczowej na tym samym odcinku.
Załączniki
Treść decyzji   444.500 KB

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Decyzja z dn. 22.09.2006 r. określająca środowiskowego uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji iłów ze złoża "Mokrsko".
Załączniki
Treść decyzji   529.000 KB

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie drogi dojazdowej
Załączniki
Treść Decyzji   1.556 MB

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Załączniki
Treść Decyzji   1.628 MB