główna zawartość
artykuł nr 1

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

dotyczy przebudowy drogi powiatowej 451E

Załączniki:
Decyzja MB
artykuł nr 2

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

"Przebudowa drogi powiatowej 4510E w m. Mokrsko od km 0+000,00 do km 1+464 (od remizy OSP Mokrsko do wjazdu na boisko "Orlik") na działkach o nr ewid. 1154/3, 915 obręb Mokrsko"

artykuł nr 3

Decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej PLAY w Ożarowie.

Załączniki:
Decyzja MB
artykuł nr 4

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach - rozbudowa stacji paliw w Krzyworzece

Załączniki:
Decyzja MB
artykuł nr 5

Decyzja o umorzeniu postępowania "Rozbudowa Zakładów Mięsnych Henryk Kania S.A. - Zakład w Mokrsku 343"

Załączniki:
Decyzja MB