Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Rozbudowie drogi gminnej w miejscowościach Komorniki - Lipie wraz z budową zjazdów, rozbudowie drogi gminnej nr 117065E w miejscowościach Komorniki - Motyl, rozbudowie drogi gminnej w miejscowościach Orzechowiec - Poręby - Komorniki, wraz z budową zjazdów.

Załączniki
Treść obwieszczenia   793.582 KB

Obwieszczenie o przystąpieniu do opracowania projektu dokumentu pt. "Program Ochrony Środowiska dla Gminy Mokrsko do do roku 2020" oraz jego prognozy oddziaływania na środowisko

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

„Budowa stawu ziemnego do celów rekreacyjnych o pow. 0,64 ha i gł. do 3,0 m na działce nr ewid. 137 w miejscowości Motyl, gm. Mokrsko (obręb Motyl ŻeIazna)”.

Załączniki
Zawiadomienie   461.038 KB

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mokrsko

Załączniki
Obwieszczenie   278.118 KB

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w gminie Mokrsko

Załączniki
Obwieszczenie   255.909 KB

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - rozbudowa istniejącej stacji paliwa LPG w miejscowości Krzyworzeka

Załączniki
Obwieszczenie   331.773 KB

Obwieszczenie Starosty Wieluńskiego o wydaniu w dniu 10.04.2017 r., decyzji nr 2/2017 o udzieleniu Wójtowi Gminy Mokrsko zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pn. "Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Ożarów (Lasek) wraz z budową zjazdów"

Załączniki
Treść obwieszczenia   404.229 KB

Obwieszczenie Starosty Wieluńskiego o podjęciu zawieszonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na: Budowie drogi gminnej w miejscowości Ożarów (Lasek) o dł. 1200mb wraz z budową drogi powiatowej nr 4514E Chotów-Mokrsko-Ożarów dł. 415mb

Załączniki
Załącznik   427.327 KB

Zawiadomienie z dnia 5 grudnia 2016 o wszczęciu postępowania i wystąpieni...

 "Rozbudowa Zakładów Mięsnych..."

Obwieszczenie z 22 listopada 2016 r. o przeprowadzeniu oceny oddziaływani...

 dotyczy: "Rozbudowa istniejącej stacji paliwa LPG o infrastrukturę dostosowaną do dystrybucji ON i PB 95".

Postanowienie z dnia 18 listopada 2016 r. o podjęciu postępowania w spraw...

 "Rozbudowa istniejącej stacji paliwa LPG o infrastrukturę dostosowaną do dystrybucji ON i PB 95"

Obwieszczenie z dnia 18 listopada 2016 r. o wydaniu postanowienia o podjęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia

Załączniki
Obwieszczenie   301.226 KB

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Załączniki
Załącznik   461.268 KB

Zawiadomienie z dnia 13 października 2016 r. o zebraniu materiału dowodowego

Załączniki
Zawiadomienie   474.898 KB

Postanowienie z dnia 12 października 2016 r. o niestwierdzeniu potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia

Załączniki
Postanowienie   3.781 MB

ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdzia...

 „Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Ożarów (Lasek) o dł. 1200 mb  wraz z przebudową drogi powiatowej Nr 4514E Chotów-Mokrsko-Ożarów dł.  415 mb oraz z budową kanalizacji deszczowej i budową zjazdów do działek”

Postanowienie o zawieszeniu postępowania

Rozbudowa istniejącej stacji paliwa LPG o infrastrukturę dostosowaną do dystrybucji ON i PB 95

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania

Rozbudowa istniejącej stacji paliwa LPG o infrastrukturę dostosowaną do dystrybucji ON i PB 95

Postanowienie o stwierdzeniu przeprowadzenia oceny oddziaływania na środo...

Rozbudowa istniejącej stacji paliwa LPG o infrastrukturę dostosowaną do dystrybucji  ON i PB 95 na działce o nr 268/1 w obrębie Krzyworzeka, gm. Mokrsko

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia w sprawie obowiązku przeprowadzenia...

Rozbudowa istniejącej stacji paliwa LPG o infrastrukturę dostosowaną do dystrybucji ON  i PB 95

postanowienie o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do czasu przedłożenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia: Rozbudowa Zakładów Mięsnych Henryk Kania S.A. Oddział w Mokrsku na działkach o nr 1159/1, 1159/2 obręb Mokrsko, gm. Mokrsko.

Załączniki
Treść postanowienia   435.169 KB

obwieszczenie o wydaniu postanowienia w sprawie zawieszenia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do czasu przedłożenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia : Rozbudowa Zakładów Mięsnych Henryk Kania S.A. Oddział w Mokrsku na działkach o nr 1159/1, 1159/2 obręb Mokrsko, gm. Mokrsko.

Załączniki
treść obwieszczenia   288.069 KB

postanowienie o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz nakładające obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn: Rozbudowa Zakładów Mięsnych Henryk Kania S.A. Oddział w Mokrsku na działkach o nr 1159/1, 1159/2 obręb Mokrsko, gm. Mokrsko.

Załączniki
Treść postanowienia   6.174 MB

obwieszczenie o wydaniu postanowienia w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia: Rozbudowa Zakładów Mięsnych Henryk Kania S.A. Oddział w Mokrsku na działkach o nr 1159/1, 1159/2 obręb Mokrsko, gm. Mokrsko.

Załączniki
treść obwieszczenia   504.507 KB

decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania: "Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Ożarowie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr 712/1 w obrębie Ożarów, gm. Mokrsko"

Załączniki
Treść decyzji   3.885 MB

decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania: "Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Mokrsko wraz z budową dwóch zbiorników retencyjnych i infrastrukturą techniczną na działce o nr 241 w obrębie Mokrsko, gm. Mokrsko"

Załączniki
Treść decyzji   3.890 MB

Postanowienie z dnia 21 lipca 2016 r. o nie stwierdzeniu potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

„Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Ożarowie wraz z niezbędnąinfrastrukturą techniczną” na działce o nr 712/1 w obrębie Ożarów, gm. Mokrsko.

Załączniki
Postanowienie   3.675 MB

Postanowienie z dnia 20 lipca 2016 r. o niestwierdzeniu potrzeby przeprow...

„Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody  wmiejscowości Mokrsko wraz z budową dwóch zbiorników retencyjnych  i infrastrukturą techniczną”

Postanowienie o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko

„Budowa budynku chlewni wraz z instalacjami i niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr 533, 534, 535/1, 536/2 w obrębie Mokrsko, gm. Mokrsko”

Załączniki
Postanowienie   3.241 MB

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko z dnia 19 lipca 2016 r.

„Budowa budynku chlewni wraz z instalacjami i niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr 533, 534, 535/1, 536/2 w obrębie Mokrsko, gm. Mokrsko”

Załączniki
Obwieszczenie   561.516 KB

Postanowienie z dnia 19 lipca 2016 r. o zawieszeniu postępowania

„Budowa budynku chlewni wraz z instalacjami i niezbędną infrastrukturą techniczną na
działkach o nr 533, 534, 535/1, 536/2 w obrębie Mokrsko, gm. Mokrsko”

Załączniki
Postanowienie   440.729 KB

Obwieszczenie z dnia 19 lipca 2016 r. wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania

„Budowa budynku chlewni wraz z instalacjami i niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr 533, 534, 535/1, 536/2 w obrębie Mokrsko, gm. Mokrsko”

Załączniki
Obwieszczenie   331.987 KB

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających 30.06.2016 r.

dotyczy: "Rozbudowa Zakładów Mięsnych"

Załączniki
Zawiadomienie 30.06.2016 r.   450.122 KB

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających 29.06.2016 r.

dotyczy: „Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Ożarowie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną"

Załączniki
Zawiadomienie 29.06.2016 r.   926.279 KB

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających 29.06.2016 r.

dotyczy: „Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Mokrsko wraz z budową dwóch zbiorników retencyjnych i infrastrukturą techniczną"

Załączniki
Zawiadomienie 29.06.2016 r.   914.755 KB

Obwieszczenie Starosty Wieluńskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Komorniki (Granice) wraz z budową zjazdów.

Załączniki
Treść Obwieszczenia   317.490 KB

Obwieszczenie o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środow...

"Budowa budynku chlewni wraz z instalacjami i niezbędną infrastrukturą"

Obwieszczenie Starosty Wieluńskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Komorniki (Granice) wraz z budową zjazdów.

Załączniki
Treść Obwieszczenia   408.858 KB

Obwieszczenie Starosty Wieluńskiego o podjęciu zawieszonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na: Budowa drogi gminnej w miejscowości Komorniki (Granice) o dł. 560m

Załączniki
Treść Obwieszczenia   280.925 KB

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających

"Budowa budynku chlewni wraz z instalacjami i niezbędną infrastrukturą techniczną"

Załączniki
Zawiadomienie PDF   462.918 KB

Zawiadomienie o wpłynięciu wniosku o umorzenie postępowania

„Budowa budynku chlewni wraz z instalacjami i niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr 533, 534, 535/1, 536/2 w obrębie Mokrsko, gm. Mokrsko”.

Załączniki
Zawiadomienie   358.718 KB

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdzia...

"Rozbudowa istniejącej stacji LPG"

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania w sprawie Wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do czasu przedłożenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Załączniki
Obwieszczenie z dnia 20 kwietnia 2016 r.   340.643 KB

Postanowienie o zawieszeniu postępowania z wniosku gospodarstwa rolnego

Załączniki
Postanowienie z dnia 20 kwietnia 2016 r.   470.997 KB

POSTANOWIENIE z dnia 5 kwietnia 2016 r.

 dotyczące „Budowy budynku chlewni wraz z instalacjami iniezbędną infrastrukturą techniczną”

OBWIESZCZENIE o wydaniu postanowienia W sprawie obowiązku przeprowadzenia...

 „Budowa budynku chlewni wraz z instalacjami iniezbędną infrastrukturą techniczną” na działkach o nr 533, 534, 535/1, 536/2 obręb i gmina Mokrsko”

Ogłoszenie Program "Rodzina 500 plus"

OBWIESZCZENIE o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mokrsko wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Załączniki
Obwieszczenie   998.461 KB

OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mokrsko wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Załączniki
Obwieszczenie PDF   1.615 MB

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdzia...

 dotyczy: "Budowa budynku chlewni wraz z instalacjami i niezbędną infrastrukturą techniczną"

Obwieszczenie Wójta Gminy Mokrsko o odstąpieniu od sporządzenia strategic...

dla projektu "Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Mokrsko na lata 2015 - 2020"

Zawiadomienie o zebraniu materiału dowodowego

Zawiadamiam o zebraniu materiału dowodowego w sprawie zmiany na wniosek Wójta Gminy Mokrsko, 98-345 Mokrsko, Mokrsko 231 decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak: GKOiD.6220.1.2014.TK z dnia 27.10.2014 r. dla przedsięwzięcia:

- „Budowa drogi gminnej w miejscowości Ożarów (Lasek) o dł. 1200 mb wraz z przebudową drogi powiatowej Nr 4514E Chotów-Mokrsko-Ożarów dł. 415 mb.” gm. Mokrsko na działkach o nr 47, 19, 100, 107, 106, 38, 205, 909, 910, 209, 210, 36, 211 w obrębie Ożarów w zakresie zmiany nazwy przedsięwzięcia.

Nowa nazwa przedsięwzięcia: „Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Ożarów (Lasek) o dł. 1200 mb wraz z przebudową drogi powiatowej Nr 4514E Chotów-Mokrsko-Ożarów dł. 415 mb oraz z budową kanalizacji deszczowej i budową zjazdów do działek” gm. Mokrsko na działkach o nr 47, 19, 100, 107, 106, 38, 205, 909, 910, 209, 210, 36, 211 w obrębie Ożarów.

W związku z powyższym każda zainteresowana osoba, podmiot lub strona postępowania może zapoznać się z zebraną dokumentacją sprawy w terminie 7 dni od dnia ukazania się niniejszej informacji.

Dokumentacja udostępniona jest w siedzibie Urzędu Gminy Mokrsko, Mokrsko 231, pokój nr 1, tel. 43 8863277, w godzinach 8.00 – 14.00.

Załączniki
Zawiadomienie przed wydaniem decyzji   26.500 KB

Zawiadomienie o zebraniu materiału dowodowego

Zawiadamiam o zebraniu materiału dowodowego w sprawie zmiany na wniosek Wójta Gminy Mokrsko, 98-345 Mokrsko, Mokrsko 231 decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak: GKOiD.6220.2.2014.TK z dnia 21.10.2014 r. dla przedsięwzięcia:

- „Budowa drogi gminnej Mokrsko (Kośnik) o dł. 1380 mb” gm. Mokrsko na działkach o nr 915, 1104, 1143, 1142, 1107, 1108, 1109, 1110, 1111, 1112, 1113, 1114, 1115, 1119, 1120, 1121, 1122, 1123/1, 1123/2, 1124, 1151/2, 1141 w obrębie Mokrsko, w zakresie zmiany nazwy przedsięwzięcia.

Nowa nazwa przedsięwzięcia: „Rozbudowa drogi gminnej Mokrsko (Kośnik) o dł. 1380 mb wraz z budową kanalizacji deszczowej oraz budową zjazdów do działek” gm. Mokrsko na działkach o nr 915, 1104, 1143, 1142, 1107, 1108, 1109, 1110, 1111, 1112, 1113, 1114, 1115, 1119, 1120, 1121, 1122, 1123/1, 1123/2, 1124, 1151/2, 1141 w obrębie Mokrsko.

W związku z powyższym każda zainteresowana osoba, podmiot lub strona postępowania może zapoznać się z zebraną dokumentacją sprawy w terminie 7 dni od dnia ukazania się niniejszej informacji.

Dokumentacja udostępniona jest w siedzibie Urzędu Gminy Mokrsko, Mokrsko 231, pokój nr 1, tel. 43 8863277, w godzinach 8.00 – 14.00.

Załączniki
Zawiadomienie przed wydaniem decyzji   27.500 KB

Rozbudowa drogi gminnej Mokrsko (Kośnik) o dł. 1380mb wraz z budową kanalizacji deszczowej oraz budową zjazdów do działek - postanowienie

Wójt Gminy Mokrsko postanawia nie stwierdzić potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie drogi gminnej Mokrsko (Kośnik) o dł. 1380 mb wraz z budową kanalizacji deszczowej i budową zjazdów do działek.” gm. Mokrsko na działkach o nr 915, 1104, 1143, 1142, 1107, 1108, 1109, 1110, 1111, 1112, 1113, 1114, 1115, 1119, 1120, 1121, 1122, 1123/1, 1123/2, 1124, 1151/2, 1141 w obrębie Mokrsko.

Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Ożarów (Lasek) o dł. 1200 mb wraz z przebudową drogi powiatowej Nr 4514E Chotów-Mokrsko-Ożarów dł. 415 mb oraz z budową kanalizacji deszczowej i budową zjazdów do działek - postanowienie

Wójt Gminy Mokrsko postanawia nie stwierdzić potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie drogi gminnej w miejscowości Ożarów (Lasek) o dł. 1200 mb wraz z przebudową drogi powiatowej Nr 4514E Chotów-Mokrsko-Ożarów dł. 415 mb oraz z budową kanalizacji deszczowej i budową zjazdów do działek” gm. Mokrsko na działkach o nr 47, 19, 100, 107, 106, 38, 205, 909, 910, 209, 210, 36, 211 w obrębie Ożarów

Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Ożarów (Lasek) o dł. 1200 mb wraz...

ZAWIADOMIENIE  o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów  współdziałających

Rozbudowa drogi gminnej Mokrsko (Kośnik) o dł. 1380mb wraz z budową kanal...

dotyczące budowy drogi gminnej MOkrsko(Kośnik)

Obwieszczenie Starosty Wieluńskiego o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w miejscowości Mokrsko (Kośnik)

Załączniki
Obwieszczenie   309.280 KB

Obwieszczenie Starosty Wieluńskiego o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w miejscowości Ożarów (Lasek)

Załączniki
Obwieszczenie   299.469 KB

Obwieszczenie Starosty Wieluńskiego o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w miejscowości Komorniki (Granice)

Załączniki
Obwieszczenie   285.306 KB

Obwieszczenie Starosty Wieluńskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w miejscowości Mokrsko (Kośnik)

Załączniki
Obwieszczenie   323.199 KB

Obwieszczenie Starosty Wieluńskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w miejscowości Ożarów (Lasek)

Załączniki
Obwieszczenie   316.129 KB

Obwieszczenie Starosty Wieluńskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w miejscowości Komorniki (Granice)

Załączniki
Obwieszczenie   297.150 KB

Obwieszczenie o przystąpieniu do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mokrsko

Załączniki
Obwieszczenie   529.417 KB

Budowa drogi gminnej w miejscowości Ożarów (Lasek) o dł. 1200mb wraz z przebudową drogi powiatowej Nr 4514E Chotów-Mokrsko-Ożarów dł. 414mb

Budowa drogi gminnej Mokrsko (Kośnik) o dł. 1380 mb

Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Mokrsko

Dokumenty dotyczące przystąpienia do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla "Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Mokrsko"

obrazek

Realizacja inwestycji drogowej w miejscowości Mątewki

Ogłoszenie nieograniczonego przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości we wsi Krzyworzeka, na terenie gminy Mokrsko

Ogłoszenie znajduje się w dziale Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia Przetargów > Rok 2013 > IV kwartał

http://www.bip.mokrsko.akcessnet.net/index.php?idg=5&id=697&x=4&y=84

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi

Załączniki
Obwieszczenie   476.174 KB

Postanowienie z dnia 10 czerwca 2013 r. w sprawie przebudowy drogi gminnej nr G7 w miejscowości Krzyworzeka

Załączniki
Postanowienie   1.173 MB

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi

dotyczące poszukiwania gazu ziemnego i ropy naftowej

Załączniki
Obwieszczenie   409.514 KB

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdzia...

 dotyczy przebudowy drogi gminnej w miejscowości Krzyworzeka

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi

dotyczące poszukiwania i rozpoznania złóż gazu ziemnego i ropy naftowej  w obszarze "Wieluń"

Obwieszczenie Wójta Gminy Mokrsko z dnia 6 maja o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji do spraw referendum

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających

Zawiadomienie dotyczy planowanego przedsięwzięcia "Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Krzyworzeka (Pólko)"

Załączniki
Zawiadomienie (.tif)   193.951 KB

Wójt Gminy Mokrsko ogłasza konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Załączniki
Zarządzenie oraz treść ogłoszenia   73.678 KB

KOMUNIKAT

K O M U N I K A T

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 90/2011 Starosty Wieluńskiego Szefa Obrony Cywilnej Powiatu Wieluńskiego z dnia 12 grudnia 2011r. w sprawie przeprowadzenia na terenie powiatu wieluńskiego treningu systemu wykrywania i alarmowania w dniu 13 grudnia /wtorek/ 2011 r. o godz. 1200 na terenie gminy Mokrsko zostanie przeprowadzona głośna próba syren alarmowych polegająca na wyemitowaniu modulowanego dźwięku syren w okresie jednej minuty.

W ramach treningu zostanie przeprowadzony test słyszalności syren.

Wójt Gminy Mokrsko

Tomasz Kącki

Wójt Gminy Mokrsko ogłasza konsultacje społeczne w sprawie uchwalenia wieloletniego Programu Współpracy Gminy Mokrsko z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2012-2017

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Mokrsko z dnia 5 września 2011 r. dotyczące wyb...

Na podstawie art. 16 § 1 i art. 61a § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.) podaje się do wiadomości publicznej informację o numerach oraz granicach stałych i odrębnych obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych utworzonych na obszarze gminy Mokrsko oraz lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Pols...

KOMUNIKAT

K O M U N I K A T

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 255/2011 Wojewody Łódzkiego Szefa Obrony Cywilnej Województwa z dnia 22 lipca 2011r. w sprawie przeprowadzenia na terenie województwa łódzkiego treningu systemu wykrywania i alarmowania w dniu 01 sierpnia /poniedziałek/ 2011 r. o godz. 1700 na terenie gminy Mokrsko zostanie przeprowadzona głośna próba syren alarmowych polegająca na wyemitowaniu modulowanego dźwięku syren w okresie jednej minuty.

W ramach treningu zostanie przeprowadzony test słyszalności syren.

Wójt Gminy Mokrsko

Tomasz Kącki

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2011 r.

Wójt Gminy Mokrsko ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2011 r.

  1. Zarządzenie Nr 22/2011
  2. Załączniki (sprawozdanie_z_wyk_zad_publ.rtf oraz oferta_realizacji_zadania_publicznego.rtf)

Postanowienie dotyczące drogi powiatowej Nr 4510E Wieluń - Skomlin - Bolesławiec

Załączniki
Treść postanowienia   39.500 KB

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu

Załączniki
Treść ogłoszenia o konkursie   216.252 KB
Ogłoszenie wyników   56.500 KB

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania dotyczącego przebudowy drogi powiatowej nr Nr 4510E

W dniu 17.01.2011 r. na wniosek Powiatu Wieluńskiego, 98-300 Wieluń, Plac Kazimierza Wielkiego 2 zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia:
Przebudowa drogi powiatowej Nr 4510E Wieluń – Skomlin -Bolesławiec od km 5+210 do km 7+071 i od km 8+877,50 do km 10 +482 w m. Krzyworzeka i Mokrsko o łącznej długości 3,4655 km na działkach o nr 422, 126, 511, 34, 801, 736 w obrębie Krzyworzeka, nr 915, 914, 1142, 1140, 1154, 353/9, 353/7, 1404, 241, 1379, 244, 1369, 1006, 1587/2, 221, 1272, 1259 obręb Mokrsko.