główna zawartość
artykuł nr 1

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Rozbudowie drogi gminnej w miejscowościach Komorniki - Lipie wraz z budową zjazdów, rozbudowie drogi gminnej nr 117065E w miejscowościach Komorniki - Motyl, rozbudowie drogi gminnej w miejscowościach Orzechowiec - Poręby - Komorniki, wraz z budową zjazdów.

Załączniki:
Treść obwieszczenia 794 KB
artykuł nr 2

Obwieszczenie o przystąpieniu do opracowania projektu dokumentu pt. "Program Ochrony Środowiska dla Gminy Mokrsko do do roku 2020" oraz jego prognozy oddziaływania na środowisko

artykuł nr 3

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

„Budowa stawu ziemnego do celów rekreacyjnych o pow. 0,64 ha i gł. do 3,0 m na działce nr ewid. 137 w miejscowości Motyl, gm. Mokrsko (obręb Motyl ŻeIazna)”.

Załączniki:
Zawiadomienie 461 KB
artykuł nr 4

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mokrsko

Załączniki:
Obwieszczenie 278 KB
artykuł nr 5

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w gminie Mokrsko

Załączniki:
Obwieszczenie 256 KB