główna zawartość
artykuł nr 1

Skład Rady Gminy Mokrsko 2018-2023

Rada Gminy Mokrsko 2018 - 2023

Lp. Imię Nazwisko Funkcja Komisja/funkcja
1. Halina MAŚLANKA Przewodnicząca  
2. Ewa ZAREMBA Zastępca Przewodniczącej  
3. Dominik CHWALIŃSKI Radny  
4. Henryk DROBINA Radny  
5. Dariusz DUDZIK Radny  
6. Stanisław GOLAŃSKI Radny  
7. Jolanta JUSZCZAK Radna  
8. Tomasz Kryściak Radna  
9. Tadeusz PAPINA Radna  
10. Eugeniusz SAVER Radny  
11. Grażyna SIUDY Radna  
12. Judyta Sokół Radna  
13. Zbigniew Szkudlarek Radna  
14. Elżbieta J. Wyrembak Radna  
15. Elżbieta Z. Wyrembak Radna  

Uchwały Rady Gminy Mokrsko publikowane są na portalu PrawoMiejscowe.pl

Transmisje Sesji Rady Gminy oraz nagrania z sesji w zakładce "Nagrania Sesji Rady Gminy"

Przewodnicząca Rady Gminy:

  • dyżury w poniedziałki od 9:00 do 12:00 w pokoju nr 9 na parterze Urzędu Gminy,
  • kontakt: 43 886-32-77; email: przew_rady@mokrsko.pl.

 

artykuł nr 2

Skład Rady Gminy Mokrsko 2014-2018

Rada Gminy Mokrsko 2014 - 2018

Lp. Imię Nazwisko Funkcja Komisja/funkcja
1. Adam SZEWCZYK Przewodniczący  
2. Elżbieta WYREMBAK Zastępca Przewodniczącego Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych, Prawa i Porządku Publicznego / Członek Komisji
3. Zenon BIL Radny Komisja Rozwoju Gospodarczego, Finansów, Rolnictwa, Zaopatrzenia Ludności i Ochrony Środowiska / Członek Komisji
4. Beata CICHOSZ Radna Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych, Prawa i Porządku Publicznego / Sekretarz Komisji
5. Dominik CHWALIŃSKI Radny Komisja Rozwoju Gospodarczego, Finansów, Rolnictwa, Zaopatrzenia Ludności i Ochrony Środowiska / Przewodniczący Komisji
6. Dariusz DUDZIK Radny Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych, Prawa i Porządku Publicznego / Wceprzewodniczący Komisji
7. Mariusz LESZCZEWSKI Radny Komisja Rozwoju Gospodarczego, Finansów, Rolnictwa, Zaopatrzenia Ludności i Ochrony Środowiska / Sekretarz Komisji
8. Irena Wydmuch Radna Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych, Prawa i Porządku Publicznego / Przewodnicząca Komisji
9. Paulina MUSIAŁ Radna Komisja rewizyjna / Członek Komisji
10. Marek PIETRAS Radny Komisja Rozwoju Gospodarczego, Finansów, Rolnictwa, Zaopatrzenia Ludności i Ochrony Środowiska / Wiceprzewodniczący Komisji
11. Paweł PŁONKA Radny Komisja rewizyjna / Sekretarz Komisji
12. Grzegorz PRYGIEL Radny Komisja rewizyjna / Przewodniczący Komisji
13. Grażyna SIUDY Radna Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych, Prawa i Porządku Publicznego / Członek Komisji
14. Tomasz Stefaniak Radny Komisja Rozwoju Gospodarczego, Finansów, Rolnictwa, Zaopatrzenia Ludności i Ochrony Środowiska / Członek Komisji
15. Magdalena WYRĘBAK Radna Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych, Prawa i Porządku Publicznego / Członek Komisji; Komisja Rewizyjna / Wiceprzewodnicząca Komisji

Uchwały Rady Gminy Mokrsko publikowane są na portalu PrawoMiejscowe.pl

Przewodniczący Rady Gminy:

  • dyżury w poniedziałki od 9:00 do 12:00 w pokoju nr 9 na parterze Urzędu Gminy,
  • kontakt: 43 886-32-77; email: przew_rady@mokrsko.pl.

 

artykuł nr 3

Skład Rady Gminy Mokrsko 2010-2014


Herb Gminy Mokrsko Rada Gminy Mokrsko 2010 - 2014

 

Uchwały Rady Gminy

Lp.
Imię Nazwisko Funkcja Ośw. majątkowe
Członek komisji
1. Zenon Bil Radny Pobierz  

Komisja Rozwoju Gospodarczego, Finansów, Rolnictwa,
Zaopatrzenia Ludności i Ochrony Środowiska

2. Zbigniew Braliński Radny Pobierz  

Komisja Rozwoju Gospodarczego, Finansów, Rolnictwa,
Zaopatrzenia Ludności i Ochrony Środowiska

3. Dominik Chwaliński Radny Pobierz  

Komisja Rewizyjna Rady Gminy Mokrsko

4. Irena Gładysz Radna Pobierz  

Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych, Prawa i Porządku Publicznego

5. Marcin Głąb Wiceprzewodniczący Rady Gminy Pobierz  Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych, Prawa i Porządku Publicznego
6. Grażyna Grześlak Radna Pobierz Komisja Rewizyjna Rady Gminy Mokrsko
7. Sabina Kmiecik Radna Pobierz  

Komisja Rozwoju Gospodarczego, Finansów, Rolnictwa,
Zaopatrzenia Ludności i Ochrony Środowiska

8. Grzegorz
Majtyka Przewodniczący Rady Gminy Pobierz  --
9. Marek Mielczarek Radny Pobierz  

Komisja Rozwoju Gospodarczego, Finansów, Rolnictwa,
Zaopatrzenia Ludności i Ochrony Środowiska

10. Marek Pietras Radny Pobierz  

Komisja Rozwoju Gospodarczego, Finansów, Rolnictwa,
Zaopatrzenia Ludności i Ochrony Środowiska

11. Ewa Zaremba Radna (wybory uzupełniające)    Komisja Rewizyjna Rady Gminy Mokrsko
12. Teresa Strózik Radna Pobierz Komisja Rewizyjna Rady Gminy Mokrsko
13. Wojciech Szaniec Radny Pobierz  Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych, Prawa i Porządku Publicznego
14. Zbigniew Szkudlarek Radny Pobierz Komisja Rewizyjna Rady Gminy Mokrsko
15. Małgorzata Witkowska Radna Pobierz  Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych, Prawa i Porządku Publicznego
  Arkadiusz Piśniak Rezygnacja Pobierz  

 

 

artykuł nr 4

Skład Rady Gminy Mokrsko 2006-2010

W wyniku przeprowadzonych wyborów do rad gmin w dniu 12 listopada 2006 roku, radnymi na lata 2006 - 2010 zostali wybrani:

 

1. BRALIŃSKI Zbigniew

 

2. WOLNA Genowefa

 

3. GŁADYSZ Irena

 

4. GRZEŚLAK Grażyna

 

5. JUSZCZAK Jan

 

6. KMIECIK Jan

 

7. MAJTYKA Grzegorz

 

8. MIELCZAREK Marek

 

9. PIŚNIAK Arkadiusz

 

10. PODYMA Zbigniew

 

11. RZEPKA Wiesław

 

12. SŁOWIK Zdzisław

 

13. SOKÓŁ Sabina

 

14. STRÓZIK Teresa

 

15. SZANIEC Wojciech

artykuł nr 5

Skład Rady Gminy w Mokrsku

W skład Rady Gminy w Mokrsku kadencji na lata 2002 - 2006 wchodzą następujące osoby:1. Dominik Chwaliński radny2. Jerzy Cichos radny3. Czesław Dudek radny4. Adam Gruszka radny5. Grażyna Grześlak radna6. Marek Kieler radny7. Stanisław Książek radny8. Grzegorz Majtyka radny9. Michał Maras radny10. Marek Mielczarek Przewodniczący Rady Gminy11. Leszek Owczarek radny12. Halina Sroka radna13. Zygmunt Walczak radny14. Krzysztof Zgondek radny15. Kazimierz Zwierz radny