główna zawartość
artykuł nr 1

Komisja kadencji 2014-2018

 

Skład osobowy Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych,

Prawa i Porządku Publicznego

 

 1. Irena Wydmuch - Przewodnicząca Komisji

 2. Dariusz Dudzik - Wiceprzewodniczący Komisji

 3. Beata Cichosz- Sekretarz Komisji

 4. Grażyna Siudy - Członek Komisji

 5.  Magdalena Wyrębak - Członek  Komisji

 6. Elżbieta Wyrembak - Członek Komisji

 

 

artykuł nr 2

Komisja kadencji 2010-2014

Skład osobowy Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych, Prawa i Porządku Publicznego

 1. Gładysz Irena - członek komisji

 2. Głąb Marcin - członek komisji

 3. Piśniak Arkadiusz - członek komisji

 4. Szaniec Wojciech - zastępca przewodniczącego komisji

 5. Witkowska Małgorzata - przewodniczący komisji

artykuł nr 3

Komisja kadencji 2006-2010

Skład Komisji kadencji 2006-2010

1. Arkadiusz Piśniak - Przewodniczący

2. Irena Gładysz  - Zastępca Przewodniczącego

3. Wojciech Szaniec - Sekretarz

4. Marek Mielczarek  - Członek

5. Grzegorz Majtyka  - Członek

artykuł nr 4

Zmiana osoby pełniącej funkcję Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych, Prawa i Porządku Publicznego

W dniu 2 grudnia 2004 roku na Sesji Rady Gminy Uchwałą Nr XXIV/106/04 odwołano Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych, Prawa i Porządku Publicznego - Pana Zygmunta Walczaka, natomiast Uchwałą Nr XXIV/107/04 powołano  Przewodniczącego w/w Komisji w osobie Pani Haliny Sroka.

Załączniki:
Skład Komisji 25 KB
artykuł nr 5

Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych, Prawa i Porządku Publicznego

Zadania Komisji:1. Kontrola wykonywania uchwał Rady dotyczących spraw leżących w sferze działania Komisji.2. Wspieranie działań mających na celu rozwój gminnych instytucji kulturalnych, rozwoju życia kulturalnego w Gminie oraz inicjatyw indywidualnych w zakresie tworzenia zespołów ludowych, orkiestr, organizowanie imprez kulturalnych (koncertów, wystaw, itp.).3. Podejmowanie działań mających na celu wzrost świdomości zdrowotnej mieszkańców.4. Inicjowanie i wspieranie działań mających na celu polepszenie dostępności i jakości usług medycznych dla mieszkańców Gminy.5. Występowanie z wnioskami i inicjatywami dotyczącymi spraw oświaty, mającymi na celu zapewnienie dzieciom i młodzieży szkolnej jak najlepszych warunków nauki.6. Utrzymywanie stałego kontaktu z placówkami szkolnymi, określenie najpilniejszych potrzeb i przedstawienie projektów konkretnych rozwiązań.7. Wspieranie rozwoju kultury fizycznej mieszkańców poprzez działania w sferze sportu i rekreacji na terenie Gminy (wspieranie oragnizowanych imprez o charakterze sportowym i rekreacyjnym).8. Kontrolowanie działania Gminnych jednostek w zakresie realizacji zadań z zakresu opieki społecznej, wskazywanie osób i środowisk, którym taka pomoc powinna być udzielona. Podejmowanie własnych inicjatyw w sferze pomocy społecznej.
Załączniki:
Skład Komisji 25 KB