Postanowienie Komisarza Wyborczego w Sieradzu o wygaśnięciu mandatu radnego Rady Gminy Mokrsko