Program Rodzina 500 plus

Informacje na temat świadczenia wychowawczego znajdują się na stronie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mokrsku:

>http://gops.mokrsko.pl/p,91,rodzina-500-plus