główna zawartość
artykuł nr 1

Program Rodzina 500 plus

Informacje na temat świadczenia wychowawczego znajdują się na stronie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mokrsku: http://gops.mokrsko.pl/p,91,rodzina-500-plus