główna zawartość
artykuł nr 1

Program Priorytetowy "Czyste powietrze"

 Urząd Gminy w Mokrsku na mocy porozumienia zawartego z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi dotyczącego wspólnej realizacji Programu Priorytetowego „Czyste powietrze” na terenie gminy Mokrsko:

  • udziela informacji dotyczących Programu,
  • przygotowuje wnioski z Wnioskodawcami,
  • przyjmuje wnioski o dofinansowanie w ramach Programu,
  • przekazuje zweryfikowane wnioski o dofinansowanie do WFOŚiGW w Łodzi,
  • pomaga Wnioskodawcom przy wypełnianiu wniosku o płatność wraz z załącznikami.

Informacji dotyczących Programu udziela w dniach i godzinach pracy Urzędu Gminy Mokrsko: Arkadiusz Gmur, tel. 43 886 32 77 wew. 22, pok. nr 1.

Informacje o Programie pod adresem: http://nfosigw.gov.pl/czyste-powietrze/