główna zawartość
artykuł nr 1

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania...

Gmina Mokrsko przystępuje do realizacji zawartego w Programie opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mokrsko na 2020 r. programu finansowania sterylizacji i kastracji domowych zwierząt właścicielskich.

artykuł nr 2

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania...

Program ma zastosowanie do wszystkich zwierząt domowych, w szczególności psów i kotów, w tym kotów wolno żyjących oraz zwierząt gospodarskich i obowiązuje w roku 2019

artykuł nr 3

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania...

Program ma zastosowanie do wszystkich zwierząt domowych, w szczególności psów i kotów, w tym kotów wolno żyjących oraz zwierząt gospodarskich i obowiązuje w roku 2018