Usuwanie azbestu w 2017 r.

Informacja dotycząca usuwania azbestu w 2015r.

Urzad Gminy Mokrsko informuje, iż można składać wnioski o sfinansowanie usuniecia azbestu i wyrobów zawierajacych azbest z nieruchomości.
Wnioski należy składać do 15 sierpnia 2015 r. w Urzędzie Gminy Mokrsko (pok. nr 1)
Finansowaniem będą objęte następujące czynności: demontaż, pakowanie (przygotowanie
do transportu), transport i unieszkodliwienie odpadów zawierajacych azbest.

Załączniki
Treść informacji   322.748 KB
Wniosek   371.831 KB

Regulamin sfinansowania zadania z zakresu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Mokrsko

Program usuwania azbestu