główna zawartość
artykuł nr 1

Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ściekówterenie Gminy Mokrsko czerwiec 2018 - czerwiec 2021

Na mocy art. 24e ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. z 2017 r., poz. 328 ze zm.) w dniu 26.06.2018 r. na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie ogłoszona została decyzja zatwierdzająca taryfę z wniosku Gminy Mokrsko dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Mokrsko.


Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu decyzją znak: PO.RET.070.474.2.2018.KS z dnia 11.06.2018 r. zatwierdziło Taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Mokrsko.

Zatwierdzona taryfa na okres 36 miesięcy oraz decyzja zatwierdzająca w załączeniu.