główna zawartość
artykuł nr 1

Opłaty, wzory deklaracji i inne akty prawne

Miesięczna stawka za gospodarowanie odpadami komunalnymi, gdy są zbierane i odbierane w sposób selektywny wynosi 11,00 zł od mieszkańca,

Miesięczna stawka za gospodarowanie odpadami komunalnymi, gdy są zbierane
i odbierane w sposób mieszany w wysokości 22,00 zł od mieszkańca.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty ustalonej w uchwale.

Makulatura zbierana w cyklach kwartalnych w terminie odbioru szkła, tzn. w 3 miesiącu kwartału, począwszy od miesiąca czerwca 2019 r.

Deklaracje do wypełnienia w PDF lub edytorze tekstu - kliknij tutaj

artykuł nr 2

INFORMACJA O SYSTEMIE GOSPODAROWANIA ODPADAMI W GMINIE...

Od 1 lipca 2013 r. obowiązuje nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi, który nakłada na gminę i mieszkańców nowe obowiązki...