Konsultacje Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2016 r.

Wójt Gminy Mokrsko ogłasza przeprowadzenie konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektu uchwały Rady Gminy Mokrsko w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Mokrsko z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, na 2016 r.

Załączniki
Ogłoszenie oraz projekt Programu   3.342 MB
Formularz konsultacyjny   415.028 KB
Raport z konsultacji   434.149 KB

Konsultacje wieloletniego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi

Wójt Gminy Mokrsko ogłasza przeprowadzenie konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały Rady Gminy Mokrsko w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu współpracy Gminy Mokrsko z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na lata 2016 -2020.

Raport z konsultacji projektu strategii rozwoju gminy Mokrsko

Wójt Gminy Mokrsko dziękuje wszystkim mieszkańcom gminy za czynny udział w konsultacjach, wszystkie uwagi i propozycje.
Załączniki
Raport z konsultacji strategii   274.670 KB
Raport z konsultacji strategii   4.316 MB

Konsultacje Programu Animacji Partnerstw Lokalnych i wspierania Grup Obyw...

Wójt Gminy Mokrsko ogłasza przeprowadzenie konsultacji z mieszkańcami Gminy Mokrsko projektu Programu Animacji Partnerstw Lokalnych i wspierania Grup Obywatelskich dla Gminy Mokrsko na lata 2015 - 2016.

Konsultacje społeczne w sprawie przyjęcia strategii rozwoju Gminy Mokrsko

Urząd Gminy Mokrsko planuje przeprowadzenie konsultacji społecznych w sprawie przyjęcia strategii rozwoju gminy Mokrsko.