główna zawartość
artykuł nr 1

Referendum ogólnokrajowe 6 września 2015 roku

Głosowanie odbyło się w niedzielę 6 września 2015 roku w godzinach 6:00 - 22:00.

Pytania:

Pytanie nr

Treść pytania

Odpowiedź 1

Odpowiedź 2

1 Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem jednomandatowych okręgów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej? TAK NIE
2 Czy jest Pani/Pan za utrzymaniem dotychczasowego sposobu finansowania partii politycznych z budżetu państwa? TAK NIE
3 Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem zasady ogólnej rozstrzygania wątpliwości co do wykładni przepisów prawa podatkowego na korzyść podatnika? TAK NIE

 

 Strona internetowa Państwowej Komisji Wyborczej dotycząca referendum dostępna jest pod adresem: referendum2015.pkw.gov.pl